HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 57

JPEG (Deze pagina), 695.83 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

l iii? =ï‘ én
j onderwüzer en schoolarts niet anders dan het kind
en het onderwüs ten goede kan komen. Uit een 52
i ', motie, door het hoofdbestuur voorgesteld, blijkt tevens,
j g XV dat het de beteekenis van de instelling van schoolartsen, /`__ ig
* noch van hygiënische, noch van paedagogische züde
K, · voldoende overwogen acht, en een beslissing omtrent
» l dit vraagstuk dus ontüdig vindt. Door het schrijven _,§‘?;,§­fï
van deze brochure hoop ik, de beteekenis van het
instituut van schoolartsen eenigszins toegelicht te ";`ï_j;_j;
hebben, de belangstelling der onderwijzers er opnieuw `.·. ¤l;
op gevestigd, en wellicht sommigen het nut en de §;i_-, djjp ?
noodzakelijkheid er van bewezen te hebben. ij `_
g ll ‘ ,`lr,‘i
n L
l __` ·,ïr i ro r `,,_ ‘
2, li
i ja; ‘ed`·i J ··,,i
I I “ ik il-
il gr
rl? l · i
tv;
, aljc
_ ,___;j_ “ .;~«~­­­­~­­ïi£l»W­~ lie >-"-·=?­­­­­···-·--·‘ `···t"··*‘·~····*“ "" ""’**;""J