HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 56

JPEG (Deze pagina), 672.94 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

ä
N3»SGhI°lfJD.

"`

1;
al
Nadat deze brochure reeds ter perse was gezonden,
las ik (Medisch­Weekblad voor Noord- en Zuid­Neder­
Jy land 19/3 1904) dat door het hoofdbestuur van de
ij ,, Vereeniging van hoofden van scholen in Ne0ZerZc¢ncZ"
aan de afdeelingen 3 vragen gesteld waren. jr
if on. Welk nut is er van de aanstelling van schoolartsen
1 · te wachten?
Z b. Welke behoort de taak dier artsen te zün? ägj r
l c. Zouden er - door ongepaste inmenging - ook ën;
‘ . .. .. ,"ï,··
; moeilrjkheden van te vreezen zgn? jjgjj
j' Wat de 3° vraag betreft, meende de afd. Rotterdam, ï·_j ,
Q ,,dat botsingen niet kunnen voorkomen, Arnhem dat E-
: bü ongepaste inmenging wel moeilijkheden zijn te
l . . . ·,
voorzien, en Leeuwarden, dat een arts, die invloed
kan uitoefenen op de regeling van het onderwijs wel
T sohadelüken invloed kan uitoefenen op het onderwüs"~
_ Hieruit blijkt dus, dat ook in ons Zand van paedago.
Q gisehe zijde de bezwaren geopperdïworden, welke ik '`­=
in mijn brochure beschreef, en dat door vele onder-
wijzers niet beseft wordt, dat samenwerking van
jl tg:
ze
4 23*
lr; _
ll
f t
` ·'<;­,_ §:­c ç>o:·;y Y ;Q§_;gï· §Q£‘Q'{ïïF_§§ïïïï­§Tïï,jf_g__@Q«;;;;; " "‘‘, ;Q‘ f,gQ;?*~; ` I"