HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 55

JPEG (Deze pagina), 792.08 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

ïï
g ‘ E
ri
A I

i 3. Op de volksscholen dient dit onderwgs vast-
{il geknoopt te worden aan het leven in en aan de
if omgeving van de school.
gl j 4. Aan kweekscholen dient hygiëne verplicht leervak jl
Q te zgn.
F
Wanneer de schoolarts volgens instructie met alle
bovenvermelde werkzaamheden belast wordt, zal zgn
werk zeer zegenrijk kunnen zgn. Evenwel zal dan
gil] de functie van schoolarts zooveel tgd in beslag I
nemen, dat den arts nagenoeg geen of weinig tgd
* voor ’t uitoefenen van private praktijk overblijft.
i V En zonder verzekerd te zgn van een vaste aanstelling Y
Z en voldoende bezoldiging zal het moeilijk zijn geschikte .
g candidaten voor die betrekking te vinden.
i` Waar dus finantiëele bezwaren, gelijk veel al het
i geval zal zijn, een dergelijke regeling beletten, zou .
men gemeentegeneesheeren, tegen extra vergoeding
een grooter of kleiner deel van bovengenoemde werk- ;
Q zaamheden kunnen laten verrichten. In plaatsen waar
evenwel slechts een medicus is, zooals op vele dorpen, {
‘ zal die medicus hoogstens tgd beschikbaar hebben lj
voor eenig sanitair toezicht. Wil men meer, dan zal
men wel een speciaal schoolarts moeten benoemen, J
hetgeen de draagkracht van vele kleine gemeenten i
zeer zeker zal overschrijden tenzg combinatie mogelijk ä
is met andere gemeenten, of de Staat steun verleent.
In ons land zgn in deze nog slechts enkele gemeenten jg
(o. a. Zaandam, Assen en Schiedam) voorgegaan. Moge
J hun voorbeeld spoedig gevolgd en allerwege schoolartsen il?
' l de zorg voor het schoolkind op gedragen worden.
Bj
`§.­"xi...,, . _,_ _nn, . t ._.. ,.