HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 46

JPEG (Deze pagina), 814.60 KB

TIFF (Deze pagina), 7.27 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

‘ l
C 4
45 ‘
Q
voorbeeld van model-inrichting uit een medisch oogpunt
wordt het Theresianum genoemd. Dit is een gymnasium E,
waaraan een internaat verbonden is. De geneeskundige
dienst in deze inrichting wordt uitgeoefend door een ,
chef­arts en twee andere artsen. Bij ’t begin en het
eind van ieder schooljaar worden de leerlingen onder-
zocht, bovendien op geregelde tijden nog door een
oog- en tandarts. Bij de lessen in de gymnastiek j
wordt rekening gehouden met de physieke gesteldheid
jj van den leerling. Tevens is aan de school een bad-
ïJ' inrichting verbonden, waarin een zwembassin en waar
J kuipbaden en douches kunnen genomen worden.
‘ In Hongarije werd het instustuut der schoolartsen
~ in 1885 door den Staat in het leven geroepen en in
, 1887 de eerste schoolartsen benoemd. Hun is de
'I geregelde controle van den gezondheidstoestand der
. leerlingen, het hygiënisch toezicht op de school-
5 gebouwen, woningen van kostleerlnzgen en het geven
van onderwüs in hygiëne aan de middelbare scholen
opgedragen. De schoolarts is lid van het oollegium
é `van leeraars, heeft stemrecht in alle hygiënische
g, zaken en moet in alles geraadpleegd worden, wat
vl den sanitairen toestand der school betreft. Van deze
schoolartsen wordt een bepaalde voorstudie en het
S afleggen van een afzonderlijk examen verlangd; daardoor
1 zijn er nog maar weinigen, zoodat aan vele middelbare
ä scholen en aan alle volksscholen nog geen school-
‘ artsen konden benoemd worden. Enkele büzondere
l scholen, zooals de Israëlitische lagere scholen in Pest,
·; met 1300 leerlingen, hebben zelf een schoolarts . i
l aangesteld -." 1
Uit het voorgaande blijkt dus dat reeds vele landen
en steden het groote nut van schoolartsen inzien,
m. a. w. begrijpen dat het belang der maatschappü ,