HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 41

JPEG (Deze pagina), 823.25 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

/= :‘ . " `
; r
li
X
gi 40
i tüden de scholen moeten inspecteeren. In Heilbron
,5 wordt ieder kind bij zijn komst op school door den
schoolarts onderzocht, en krijgt een gezondheidspas
l (blad uit ’t z. g. grondboek) ’t welk de geheele schooltijd
bügehouden wordt. Hierin wordt aangeteekend de
algemeene constitutie, de grootte en ’t gewicht van i
jij het kind, de omvang van de borst, de toestand van 4
de huid en van de ruggegraat, de gezichtsscherpte, ·
de toestand verder van gehoor, mond, neus, spraak etc.
mededeelingen van de ouders, opmerkingen van de
onderwijzers etc., kortom alles wat uit een medisch ‘
_éf·q‘ oogpunt betrekking heeft op ’t kind tijdens de a
schooljaren. lj
·5>, In Pruissen wordt voornamelük op de hygiënische ­ ii
toestanden van de school gelet. Medische beambten f
zijn aangewezen op hun dienstreizen ook de scholen te X
, 5 inspecteeren. Bovendien zijn in talrijke plaatsen (Leipzig,
( ti; Dresden, Koningsbergen, Sigmaringen, Wiesbadeii, Neu-
renberg, Darmstadt, Karlsruhe, Berlijn, Charlottenburg
etc.) speciale gemeentelüke­schoolartsen aangesteld. I
§` In Berlün zijn sinds 1900 tüdelijk 10 artsen als
rij zoodanig werkzaam. Onder meer moeten zij de kinderen
j? bij hun komst ter school onderzoeken, (speciaal ook
' letten op achterlijkheid, idiotisme etc.), controle uit-
[ oefenen op de wegens ziekte afwezige kinderen, op
kinderen met besmettelijke ziekten enz. Hun salaris
2.,, is f 600. Ook in Oharlottenburg zijn schoolartsen met
vrij gelükluidende instructie werkzaam. De resultaten
¥Y? er van zün zoodanig, dat men thans ook een vrozowclvyic
K arts als schoolarts aangesteld heeft.
ïli ln Breslau wordt geeischt dat de schoolartsen
speciale studie van hygiëne gemaakt hebben. Zij
;. worden voor 3 jaar benoemd en zijn elk belast met
tïgu met het toezicht op 2000 kinderen.
Fflj
iïï
*2iIï
'l