HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 39

JPEG (Deze pagina), 815.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

F ii.
E
ë
’ ` 38
i ·.
in z drachten hielden over de grondbeginselen der hygiene, Y
’ in en hare bevindingen publiceerden. In Buenos-Ayres .
werden 8 schoolartsen 1net 3 assisten aangesteld. In I
i PQ: de provincie Entre­Rios zün sinds 1890 de districts-
Vï artsen verplicht minstens eenmaal per maand de school
te inspecteeren, boek te houden van die inspecties,
Qi kinderen en speciaal die welke verdacht worden lüdende `
. ` te zijn te onderzoeken, en na afloop van infectie-
ziekten bewüzen van genezing en wedertoelating ter
schole uit te reiken.
Japan heeft zich ook in deze zaak zeer vooruit-
ii strevend betoond en kan, wat zijn school-artsen-instituut
betreft, menig land van Europa ten voorbeeld strekken.
fl Sinds 1898 is ’t geneeskundig toezicht op de scholen
I wettelijk geregeld. Alle gemeenten boven 5000 zielen,
zijn verplicht schoolartsen aan te stellen, wier instructie ·
nauwkeurig omschreven is. Gemeenten, minder dan
1; 5000 inwoners, tellende kan bü uitzondering vrijstelling A
>_ = van deze verplichting verleend worden. De benoeming ·
geschiedt door den gouverneur der provincies. I
België: Sinds 1874 zgn in Brussel speciale school-
Sit; artsen benoemd, welke minstens 3 maal per maand
i schoolinspecties moesten houden. ·
I Sinds 1896 zijn in Brussel 52 schoolartsen aangesteld,
wier werkkring zeer uitgebreid is. ZU moeten adviseeren '
ly- bü het bouwen en verbouwen van scholen, letten op
j de naleving der voorschriften betreffende ventilatie, i
verwarming, verlichting enz. der school, de leerlingen
geneeskundig onderzoeken, daarbij speciaal op hun
»>, geestelijke ontwikkeling lettende. Wanneer school- 5
kinderen lüdende zijn aan infectie ziekten, moeten
zü zich overtuigen van voldoende isolatie van den
Y patient en desinfectie later te zijner huize. I
jf ï,· r Na afloop dier ziekten, moeten zü beslissen wanneer l

‘ I

i
ij!
c. er _rm,I-_ -__-,__ innnm .._,_ .,..... W , ,.. ,_e_,_.