HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 38

JPEG (Deze pagina), 756.07 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

1
li
nl
37 if
ïi
den arts bezocht, de door de mzdcrwzyzcrs aomgcwczcn r
kinderen onderzocht, de zieken en zü, bij wie de
mogelijkheid aangenomen wordt dat zü zich bevinden
in het incubatie tüdperk van een besmettelijke ziekte, .4
naar huis gestuurd. De kinderen, welke volgens opgave 4
wegens ziekte niet op school zün gekomen, worden
` te huis bezocht, ten einde te controleeren oi zg al ·‘
i dan niet werkelijk ziek zijn. _
1 Boston is in 55 schooldistricten verdeeld, elk met
4 4 scholen en 1400 kinderen. ’
i Voor de dienst in elk district is een schoolarts
T aangewezen. Hij heeft behalve het verrichten der
werkzaamheden van den schoolarts in New-York
(hier boven beschreven), ook nog toe te zien of
4 leerlingen, lijdende aan diphtheritis en roodvonk,
. voldoende geisoleerd zijn, en te beslissen of de desin-
fectie ten huize van den patient voldoende is geweest,
alvorens het kind weer ter schole wordt toegelaten.
’ Als belooning voor hun drukke werkzaamheden ge-
nieten zg het salaris van f 2400.
‘- Ook in Chili zijn sinds 1888 de scholen onder j
, ` medisch toezicht geplaatst. De schoolartsen moeten Z
j minstens eenmaal per maand de school bezoeken, «
daarbij zoowel de hygiënische toestand van de school
. als de gezondheidstoestand der kinderen nagaande.
Bovendien is nog een speciale medische commissie
A met het oppertoezicht belast. .
, Uit Argentinie mag als bijzonderheid wel gemeld
i worden, dat de stoot tot het medisch schooltoezicht l
Y gegeven werd, doordat in Buenos-Ayres drie doctoren
A zich vrijwillig en gratis met de taak van schoolarts
i belasten! ln 1884 werden van Staatswege medische
Y commissies benoemd, belast met het toezicht op de i
` hygiënische toestanden der school, welke geregeld voor-
4