HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 36

JPEG (Deze pagina), 792.66 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

a
i
i
·r

35
het buitenland, wat betreft hun positie, werkkring,
salaris, enz. vermeldt NEroLrrzKY (Burgerstein und
Netolitzky, handbuch der Schulhygiene) het volgende:
,,Reeds in het begin der 19° eeuw heeft PETER FRANK ik
in het ,,System einer vollständigen medicinischen Y
. Polizei" er op gewezen dat van overheidswege genees- ?_
kundig toezicht op school en schooljeugd diende
uitgeoefend te worden. In Zweden werd op grond van
hygiënische overwegingen reeds in 1832 het aantal g
lesuren verminderd.
In 1833 werden in Frankrijk de eerste bepalingen f
gemaakt over het medisch schooltoezicht. In 1884 .
werd echter een geheel nieuwe regeling in Parüs
ingevoerd. De stad werd toen verdeeld in school- j
districten, elk van 15 a 20 klassen. Met den medischen
· schooldienst werden belast een inspecteur en 126 ·
geneesheeren (op een salaris van 1- 800 fr.) Ieder
schoolarts heeft 1200-1800 kinderen onder zijn
hoede; minstens 2 maal per maand moet hg de school
inspeoteeren en zieke kinderen onderzoeken, en binnen
24 uur hiervan een rapport inleveren bü den l
~ inspecteur. I
Tot de werkzaamheden van den schoolarts behoort `
verder de inenting van de tienjarige leerlingen, en het
. aanwijzen en keuren van kinderen, welke voor een
verblijf in vacantie-kolonies in aanmerking komen.
Dit medisch toezicht wordt alleen op de lagere openbare j
scholen uitgeoefend. Sinds 1893 zgn in Frankrük
overal de gemeentegeneesheeren met het medisch
toezicht op scholen en leerlingen belast.
In Noorwegen kon sinds 1889 met toestemming van
; ’t gemeente bestuur het geneeskundig schooltoezicht .;
aan een medicus opgedragen worden. In 1891 werd €
evenwel medisch schooltoezicht verplicht gesteld. .;
ä E;.
s
1 I T