HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 31

JPEG (Deze pagina), 824.72 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

? *
i .
Worden in Wurtemburg ook mazelen, kinkhoest, V
Y `_ besmettelijke oogziekten en schurft daaronder begrepen,
· In Belgie mogen de kinderen, gerekend van af ’t begin
I der ziekte bij roodvonk in6weken,bij mazelen in3weken j
( bü diphtheritis in 40 dagen de school niet bezoeken.
, In Frankrijk en Engeland is deze termün bij roodvonk 'I
J 40 a 42 dagen (mits dan alle afsehilfering geeindigd [
is), bü mazelen 21-25 dagen, bü kinkhoest 42 dagen j
(mits dan de typische hoest verdwenen is) - bij roode
hond 14 dagen, bij diphtheritis in Engeland 28 dagen 3
· (nadat pijn in de keel verdwenen is, en zich geen mem-
bramen meer vormen), in Frankrijk 40 dagen, bü
parotitis (bof) 22 à 28 dagen, mits alle zwelling #
verdwenen is, bn waterpokken in Engeland, als niets 1
meer te zien is, in Frankrük 25 dagen.
LAYET heeft voorgeslagen. (Zeitschrift für Sohulge­
[ii? sundsheitsplege, redegirt von Erismann. 1891.) alle
ik scholieren welke met zieken in aanraking geweest 1
I zijn, en waarbü dus de mogelükheid voor infectie j
. bestaat, den toegang tot de school te ontzeggen en l
* wel 12 dagen bij roodvonk, 16 bij mazelen, 24 bij
· kinkhoest, 20 bü roode hond, 10 bij diphtheritis, 24 Y
bü parotitis en 20 bn waterpokken.
I Onze staatswetten bevatten geen bepalingen, welke
{ den kinderen, lüdende aan besmettelijke oogziekten
·- (trachoom), favus cap. en trichophitie den toegang tot (
, de scholen ontzeggen! 5
{ Tegen ,,overlading" tracht de wet te waken, door Q
5 vaststelling van ’t onderwüsprogramma (Aer. 2, wet §
1 ( L. 0.) door bepalingen omtrent vaststelling van leerplan, J
van schooltüden, vacanties, etc. (Aar. 21 L. 0.), door l
slechts bevoegden tot ’t geven van onderwüs toe te
f;" laten (ART. 6 en 7 L. O.), en door die bevoegdheid ë
nader te regelen (ART. 55-66). Bovendien zorgt ’t
ig i
!j« B
W è
tl. L ( ( (( ( ( ( _( L,