HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 28

JPEG (Deze pagina), 741.39 KB

TIFF (Deze pagina), 7.33 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

rz;;.t·.;»-,e»i.;;.·,ï·t~·‘*·' r··~=···r«·«~ ï¤*·‘r·’""”ï­;ïï>r"#P""j·i i ’ i_ï‘"”f`
Pl
M
ii
27
ë ART. 11 bepaalt het een en ander over vloeren en
' voetplanken. .»,;
4 ART. 12. verbiedt directe gemeenschap van ’t school-
, lokaal met de buitenlucht door middel van deuren, Q,
Q en geeft voorschriften voor gangen en portalen. ·[
., Art. 13. ,,De schoolbanken worden voorzien van een ¤
lendenleuning.
De schoolbanken hebben niet meer dan twee
b zitplaatsen. gl
Het tafelblad van een voldoend aantal der school- `
banken wordt ingericht voor de handwerken van
meisjes? ­-
Ook op dit artikel is aan te merken, dat ’t onvol­ {
doende eischen stelt. Onder meer ontbreken opgaven 1
, van de breedte van zitplaatsen, hoogte tot vloer of .
voetenplank, in verband met de afmetingen van den {
leerling, afstand van schrijftafel tot zitbank; art. 13 ‘
geeft dus geen garantie dat de bank passend en niet Q
schadeberokkenend is voor den leerling. T
Art. 14 geeft voorschriften over privaten en water-
_ plaatsen. ,.
Art. 15. ,,Voldoende middelen tot verwarming en _;
luchtverversching worden in elk schoolvertrek aan- .
gebracht?
K Door ’t woord ,,voldoende" is ook hier weer een «
ruim veld voor verschillende opvattingen open gelaten,
en daardoor dus gelegenheid gegeven voor ,,onvoldoende"
‘ inrichtingen er van.
De questie van privaten, waterplaatsen en ventilatie
p zijn door de veiligheidswet, (eischen, waaraan fabrieken,
i werkplaatsen etc. voldoen moeten, volgens art. 6)
veel beter geregeld en de daarin gestelde eischen
veel scherper geformuleerd, dan dit voor de scholen
is geschied.

. ri