HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 27

JPEG (Deze pagina), 783.89 KB

TIFF (Deze pagina), 7.33 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

E: "’Tä~""“" *" #’·­. ·2· ;·~=‘; ­·~ *· ·· "` 'ï* r "'” ‘ M:"`~ïiïïYL*?ï "¥·nï*§‘ï'?¥`:"‘*N`F‘;Y;$o?;`~:`•Y·"»‘”*‘§ïï` l;::Y·‘: F‘¤I»J'I;7.£ï.3f­ .*1:,;;x‘.;;;=·,:;..·1,1;xï"’”“"”'*'·
/ I
f 4‘
J P
i nl 26 .
? Ej
L In Zweden wordt per schoolkind 5,2 M3. noodig .
‘ geacht, in Denemarken 5 M3., in Brooklijn (Amerika)
( fj 5 M3.-7 M3. (afhankelijk van den leeftüd der f
. ä kinderen; in Frankrük 5,91 M3. (Burgerstein und
rl Netolitzky). Q
Vergeleken bh die maten, valt ’t te betwüfelen of VL
J? ’t door onze wet geeischte minimum wel voldoende is. `
jj Ook DR. J. E. ENKLAAP. (handb. der hyg. van het
schoolkind, ten Siethoff en Jansen) vindt 3,6 M3.
·. bepaald onvoldoende. '
jj Aar. 7 schrüft de onderlinge afstanden voor, tusschen
Yi muur en banken, en banken onderling.
Ami. 8 bepaalt dat de muren licht en mat gekleurd
moeten zgn.
Aar. 9 eischt stevige en eenvoudige constructie. A
‘_ Aar. 10. ,,De lichtramen worden zoo geplaatst en
Q" ingericht, dat het schoolvertrek voldocmle en doelmatig
ki verlicht zü, en dat te sterk invallend licht getemperd
1 `j worde. Zij worden bij voorkeur geplaatst in den muur
ter linkerzijde der leerlingen en nimmer in den werk-
.i’ muur. Het bovengedeelte der in de muren aangebrachte
lichtramen moet ten allen tijde gemakkelijk kunnen
worden geopend." -
lil De in de eerste alinea gestelde eisch ,,voldoende
. ä, verlichting" is te vaag. Evengoed als b. v. de veilig-
heidswet voorschrüft, hoe sterk de verlichting moet K
j ij zün, uitgedrukt in normaalkaarsen (Aar. 10, der eischen
waaraan fabrieken en werkplaatsen ingevolge ART. 6
I der Veiligheidswet moeten voldoen), evenzeer is ’t
. i__ gewenscht dat ’t minimum van verlichting voor de j
fi school nauwkeurig omschreven zü. K
Zoo is in Geneve van regeeringswege voorgeschreven,
Qi dat van af elke zitplaats de vrüe lucht zichtbaar moet J
zgn, en een minimum bepaald.


i

iin _ -