HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 20

JPEG (Deze pagina), 812.31 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

i
l
i
Paor. Mrmnns DA C0s·rA (leerboek der dermatologie)
taxeert ’t aantal lüders aan trichophytia op ongeveer f
1/is van ’t aantal favus­lijders, ’t aantal patiënten met l
microsporie op 1/zo van ’t aantal trichophytialijders. Q
DESTRAYE, (Burgerstein und Netolitzky, Handbuch ‘·°
.r_ der Schulhygiene) maakt melding van een school- i
epidemie in Rouaan. Een leerling lijdend aan trichophytia _
capitis werd deswegen van de school verwüderd. Hg lj
werd desniettegenstaande weder in een andere school
toegelaten, met ’t gevolg dat binnen drie weken 15 *
­ scholieren door de ziekte aangetast waren. ­- Ook _
MENDES DA COSTA maakt in zün leerboek melding van
epidemiën van trichophytia te Parüs in de scholen l
voorgekomen, (,,tondante rebelle des écoles).
,. BQ deze ziekten dient nog genoemd te worden de S
Alopecia areata, eene ziekte welke vaak in korten J
tijd tot geheele of gedeeltelüke kaalhoofdigheid voert.
Deze aandoening wordt hier minder veelvuldig dan de
vorigen waargenomen. Mnnnns DA CosrA vermeldt dat
ook van deze ziekten school-epidemien voorgekomen
zün, waarbü nagenoeg alle scholieren aangetast ·
_werden.
Ten slotte dient bij deze ziekten nog van bcsmczfáclaykc i
oogzicktcn gewag gemaakt te worden. Hiertoe behoort `,
de conjunctivitis follicularis, een zeer chronisch ver- i
. loopend ziekte der oogleden. De aandoening veroorzaakt
` eenige last, door traansecretie, jeuken en andere lichte `l
symptomen, maar geneest meest zonder nadeelige
gevolgen te veroorzaken.
FUcHs (lehrbuch der Augenheilkünde) trof ’t zeer
_ veel op school aan. Schoolepidemiën zün herhaaldelijk {
voorgekomen in Breslau, Steinaü, Dresden. In Werdau i
werden van 3300 schoolkinderen 800 er door aangetast.
(Burgerstein und Netolitzky.) .
. jj