HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 18

JPEG (Deze pagina), 759.27 KB

TIFF (Deze pagina), 7.37 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

17 §
geen ongevaarlüke aandoeningen, welke laatste reeds §
dikwüls als schoolepidemie voorgekomen is. Terwül ‘
de gewone sterfte bü mazelen 2 "/0-9 °/0 bedraagt, `*
zün epidemieën met een sterfte van 50 °/,, beschreven ;
en Ercm-ioasr vermeldt, dat de sterfte bü kinkhoest w
soms 15 °/0 bedraagt. Van minder belang zijn in l
dit opzicht intluenza, rubeola (roode hond), parotitis
(bof) en varicellen (waterpokken). f
Ook tuberculeuse processen, vnl. tuberc. pulmonum E
(longtering), syphilis (n.l. in het tweede stadium, o. a.
door drinkbekers), urethritis gonorrhoica (vnl. als vulv.
vaginitis, door privaten bij meisjes), zün ziekten
waarmede de eene leerling den ander infecteeren kan, l
hoewel dit gelukkig zelden zal voorkomen. E
Van meer belang uit een practisch oogpunt zijn
een groep pamsttatre ziekten. In de eerste plaats dient ï
hier genoemd te worden de pediculosis, en vnl. de j
pediculosis capitis (de hoofdluis). Hoe talrük deze
aandoening voorkomt, bleek bij een onderzoek door
een sub­commissie van de schoolcominissie te Am-
sterdam in 1897 ingesteld. Niet minder dan 25 °/,,
1 . der leerlingen van de openbare lagere scholen
‘ (speciaal de z.g. volksscholen) bleken hier aan lüdende
te zijn. `
Schünbaar alleen onaangenaam en lastig, kan de
pediculosis bü verwaarloozing evenwel tot allerlei
complicatie’s, impetigineuse processen, klierzwellingen, `j
abcesvorming aanleiding geven. (
Scabtès (schurft) is daarentegen van nagenoeg geen j
belang voor de school. Het gevaar, dat de aanwezigheid
van een leerling lüdende aan schurft de andere leer- Q
lingen die ziekte zou kunnen bezorgen, is alleronwaar­ ` ï
schijnlijkst, zoo niet geheel denkbeeldig. Alleen op
internaten of kostscholen, waar leerlingen bij elkaar (
; 2
ä
ll ä
1 ( I