HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 16

JPEG (Deze pagina), 813.10 KB

TIFF (Deze pagina), 7.27 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

l
e e J
15 T
Y zitten; hierbij wordt veel arbeid verricht door de
· rugspieren. ’t Gevolg is moeheid van die spieren. De ?
il kinderen trachten nu een positie in te nemen, `
waarbij ze die spieren niet langer behoeven te gebruiken. p
Zij gaan ,,gemakkelijk" zitten, d. w. z. meest op een e
bepaalde (en constante) manier ,,scheefzitten". Hierbü
, wordt de wervelkolom in abnormale positie gewrongen.
W Wanneer dit proces nu dikwijls herhaald wordt, [
(terwül ’t beenderen systeem bij kinderen nog geen ~
, volkomen vastheid en stevigheid heeft verkregen) zal %
j onder verschuiving en verandering van gewrichtsvlakten,
. onder verslapping eenerzijds, contractie anderszüds van if
banden en spieren, ten slotte die abnormale positie i
een blijvende worden (,,üXatie der scoliosis.") Tijdige g
i ontdekking van deze aandoeningen is daarom van
uiterst belang. De bovenvermelde veranderingen kunnen
; ook tot stand komen vooral bij zwakke kinderen, als j
‘ overigens banken, verlichting en arbeid niets te
. wenschen over laten. Maar gemakkelijk is het te J.
begrüpen hoe sterk ’t tot stand komen dezer ziekten .
_ bevorderd wordt, als banken, en verlichting onvol­ »
i ‘ doende zijn, en te veel arbeid (stilzitten) van ’t kind
_; gevorderd wordt. Bü meisjes komen deze aandoeningen fl,
ä nog iets meer voor dan bü jongens. De meerdere spier- F
beweging die de jongens buiten de school tijdens hun
i spelen en anderszins verrichten, compenseeren gedeel-
telijk den slechten invloed van de school. Waar bij ‘,
meisjes die spierarbeid veel minder is, daar zij in al hun
bewegingen minder uitbundig moeten zün (,,zich z. g.
altijd netjes hebben te gedragen") en te huis gewoonlijk
l door hen nog meer zittende arbeid verricht wordt dan ‘=
door jongens - wordt bü hen dus de nadeelige school- l
invloed in deze minder opgeheven dan bij jongens. 1
i

zg ,'