HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 15

JPEG (Deze pagina), 801.56 KB

TIFF (Deze pagina), 7.27 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

/f i
`
E
D, 14
i l
J Donner, vond 31,3 °/0 jongens en 68 °/0 meisjes lijdend j
aan genoemde ziekte. Knus daarentegen constasteerde
A· onder 1400 kinderen slechts bij 24 °/0 ruggegraats 2
, 2 verkrommingen.
Behalve de scoliosis treden ook soms kyphosis op
(achterwaartsche ruggegraat­verkromming: bochel), al ‘
. of niet gecombineerd met de scoliosis en verder A
j Zordosis (holle rug). Deze laatste aandoeningen zijn l
echter als schoolziekten van veel minder gewicht dan
. de scoliosis.
Die ruggegraatsverkrommingen zijn een bron van l
allerlei ellende. Zij veroorzaken vaak stoornissen in j
de functie van hart en long, de kinderen worden
( bleek en slap, verliezen de eetlust, krügen pünen in i
den rug en gaan geestelijk en lichamelijk zeer achteruit.
Evenals myopie beperken ze later zeer de keuze van
hun beroep. g
E De groote invloed van ’t verblüf op de school op l
äï het tot stand komen dezer ziekten, blijkt o. a. uit _
I ’t bovenvermelde onderzoek van EULENBURG (88 °/0).
V ,. De school evenwel als alleen schuldige te beschouwen
zoude onrechtvaardig zün. Köme (Lehrbuch der spec. Q
j . Chirurgie) zegt, en hiermede zijn andere chirurgen het j
i eens, de school levert de meeste mcclwmischc oorzaken
voor ’t ontstaan van deze ziekten, maar er zün ook
V, andere invloeden in ’t spel (erfelijkheid, ziekte, zwakte s
g der wervelkolom en nog onbekende factoren). De
hoofdfactoren in de school zelve zün: slechte banken
en sclmj/`zfafels, onvoldoende ccrliciztmg en lang stilzitten.
. De lichaamshouding hangt op ieder moment af van ‘
spieractie. Zoodra personen moede worden, trachten i
j ze hun houding zoo te veranderen, dat de spier-
. werkzaamheid het best ontbeerd kan worden. Kinderen
zijn op school gedwongen lang stil en rechtop te
?
ill .. M . .. ,.-_. _ 1 _ . W ___ is