HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 14

JPEG (Deze pagina), 754.05 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

l
a ~;
.
13 j
j klassen der lagere scholen, ’t sterkst in de hoogere
klassen van I-loogere Burgerscholen en Gymnasia, terwijl ‘
_ de arbeid, welke van de leerlingen gevorderd wordt `
en de inrichting der school zelve, daarbü als machtige ,
factoren werkzaam zijn. Büziendheid, (afhankelijk van #
den graad) maakt de kinderen ongeschikt voor vele
, beroepen, en veroorzaakt dus een blijvend nadeel.
l De omstandigheden, welke bijziendheid veroorzaken
en bevorderen, hebben ook een ongunstigen invloed op ;
andere ooggebreken (o.a. verziendheid). Die aandoeningen
Y zün hier echter Weinig belangrijk, vergeleken bij de
A bijziendheid, en zullen dus niet nader besproken worden. E
l
<
Van de orthopaedische aandoeningen is als school- ‘
ziekte zeer belangrijk de scoliosis, d. i. de züdelingsche
ruggegraats-verkroniming, meestal spoedig gepaard aan ‘
` andere veranderingen der borstkas. Voor den leek
zijn de meest in ’t oog vallende symptomen ,,de
hooge schouder", ,,de scheefheid" en ,,de hooge rug." l‘
EULENBUBG, (Handbuch der Schulhyg. Bunenasrnm und X
Nnronrrzkr) onderzocht 1000 kinderen lüdende aan
scoliosis. Slechts bü 8 °/0 bestond de ziekte vóór ’t
6° jaar; dus vóór dat de kinderen ter school gingen. gg
Gedurende de schooljaren dus van ’t 6° tot ’t 15° jaar lj
_ was i 88 °/0 er van opgetreden. En wel van ’t
6* tot ’t 7° jaar 21,6 °/0, van ’t 7° tot ’t 10° jaar {
56,40 °/0, van ’t 10° tot ’t 15** jaar 10,70 °/0. ‘
't Aantal scoliotici door verschillende onderzoekers
onder de schooljeugd gevonden, loopt nog al uit een. X,
»