HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 13

JPEG (Deze pagina), 826.59 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

( i
FI: I
L:
12
opzichten overeen met die van Com:. STRAUB constateert
, eveneens dat het aantal büzienden met elke hoogere i
·, A klasse in de school stijgt, maar als hoofclfaczfor beschouwt
hü de overmatige arbeid van het oog, tengevolge van
jl de overlading van het leerprogramma. ,,De bijziendheid
is de indicator der overlading van de school; het getal,
ii , uitdrukkende de toeneming van het procentgehalte L
der bijzienden, is de overladingscöeüicierzt." Juist ijverige ’
` jonge leerlingen, die büzonder vlug de school door-
loopen, hebben de meeste kans op bijziendheid. Zooals
STRAUB dit eigenaardig uitdrukt: ,,de bijziendheid is de
il premie voor de vlüt." Andere momenten: erfelükheid,
$ slechte verlichting beschouwt hg als factoren van
ïi ondergeschikt belang bü het ontstaan der school-
J bijziendheid.
i Speciaal vermeldenswaard is het dat Dmenn bg zün i
‘ onderzoek ook lette op den invloed van goede en
{ I slechte verlichting. Het resultaat was nagenoeg nihil!
E In de slecht verlichte scholen was het aantal bijzienden
,j J niet of maar weinig sterker dan in de goed verlichte.
` Fuorrs (Lehrbuch der Augenheilkunde) wijst echter,
en op ’t groote belang van goede verlichting en op
( den invloed van andere factoren. Hü maakt uitdrukkelük
opmerkzaam op de noodzakelijkheid te zorgen voor
ii een goede indeeling van arbeiden en rusten, ten
einde speciaal het oog een voldoende rusttüd te ver-
__ zekeren. Behalve van de nu besproken factoren, hangt
’t optreden van büziendheid ook nog af van meerdere
of mindere doelmatigheid van de schoolbank, (hierover
. later nog bij scoliosis) en van de leermiddelen (boeken,
i schrüfpapier, borden etc). Resumeerende kunnen wij A
dus concludeeren, dat büziendheid veel bij de
schooljeugd voorkomt en vrü regelmatig toeneemt
met het verblijf in de school, ’t minst in de lagere
li . ___, r ee.-»·~_