HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 11

JPEG (Deze pagina), 802.53 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

tig-~·¤#~--~···¥~­<»#~;:·.«¤;­LS¤s.;sans;ä-r;L=~2~·<s «·­­~
i · i
. 10 ?
.' Uit het noorden van ons land heeft Dn. R.B1JknNs
§ (Invloed van de school en de leermiddelen op het g
' gezichtsvermogen der leerlingen) belangrüke gegevens
I verstrekt. HQ onderzocht 375 leerlingen der lagere
3 school te Warfum en vond dat 12 0/0 büzienden waren. j
H Van de 1° tot de 7° klasse bedroeg ’t percentage r
, . ` 3,2 0/0-10,5 0/0-11,7 0/0-16,4 0/0-140/0, 17,10/0, 19,2 0/0. 1
, BU de meisjes kwam een iets grooter percentage voor
1, , (12,9 0/0) dan bü de jongens (11,2 0/0). Wat de leeftijd .
aangaat, vond hij: 5-6 jaar 5,9 0/0, 6-7 jaar 4,7 0/0,
7-8 jaar 7,7 0/0, 8-9 jaar 10,9 0/0, 9-10 jaar 14,5 0/0,
10-11 jaar 19,2 0/0, 11-12 jaar 27,3 0/0, 12-13 jaar
E 10,3 0/0, 13-14 jaar 8,7 0/0.
, Da. H. J. Iinnrmn (de oogen der leerlingen der j
Rijks Hoogere Burgerschool en van het Gymnasium
te Groningen, acadennproefschrift) vond voor de H. B. S. Ti
_ in de verschillende klassen 16 0/0, 32,6 0/,,-25 °/0-5 °/0-
10,5 0/,,; van ’t Gymnasium: 17,6 0/,,-25,8 0/,,-27,7 0/0--· 3
f 16,6 "/0-33,3 0/,,, 59,1 0/,, büzienden. ·
Vermeldenswaard is ten slotte nog een onderzoek
van CoHN, ingesteld in een gymnasium te Breslau,
welk onderzoek na 18 maanden herhaald werd. Van ”
de 361 de eerste maal onderzochte leerlingen waren
bij ’t tweede onderzoek nog 130 aanwezig. Bij ’t tweede j
onderzoek bleek dat ’t aantal bgzienden, na een
tüdsverloop dus van 18 maanden, met 16 “/0 vermeerderd
was, terwijl ook de graad van bzjziencl/zeid beg de meesten 0
toegenomen was.
il; De school uitsluitend verantwoordelijk te stellen
voor deze ziekte, is niet geheel rechtvaardig. Diverse
opthalmologen hebben, op grond van onderzoekingen
en medische beschouwingen beweerd, dat praedispo­
neerende momenten ook eene rol vervullen (anatom.
bouw, erfelijkheid) maar ’t leeuwenaandeel in ’t ontstaan
ii
l
à,
lg .1- , . ,.1. -.. G ·­.m..·­­ 0- · °~a »-­»