HomeDe beroepskeuze van de leerlingen bij het vakonderwijsPagina 5

JPEG (Deze pagina), 681.41 KB

TIFF (Deze pagina), 7.65 MB

PDF (Volledig document), 21.34 MB

3
De Beroepskeuze van de leerlingen bij het
vakondervvijs.
Het zal in dezen kring wel overbodig zijn, lang uit te weiden
over de wijze, waarop de meeste kinderen, die de volksschool verla-
ten, in het eene of andere beroep terecht komen. Maar al te vaak is
bij hen ,,keuze van een beroep" een geflatteerde uitdrukking. Om
het zóó te noemen, zou althans noodig zijn, dat er gewikt en gewo-
gen werd tusschen twee of meer beroepen; en ieder van Uweet, dat,
om het nu maar niet te sterk te kleuren, er zeer veel gevallen zijn,
waar het eerste het beste baantje de openings­salto mortale is in den
j wisselvalligen strijd om het bestaan. Leefden wij onder Amerikaan-
sche toestanden, dan had ik durven zeggen ,,den eersten stap op de
P maatschappelijke ladder." Wij kennen ze bijna niet die hooggeplaat-
, ste personen, wetenschappelijke corypheeën en millionnairs, die als
E loopjongen, krantenjongen of iets dergelijks hun entrée joyeuse in
de maatschappij maakten. Het gaat hier gewoonlijk anders, meer
gelijkvloers. Wie geen vak heeft geleerd is aangewezen op, wat hij ·
krijgen kan en de veelzijdige ontwikkeling als loopknecht, opperman,
grondwerker, witter, boowerker en bij tijden als baliekluiver brengt
hem op geen hooger niveau. Maar ook bij hen, die wel een ambacht
ë zullen leeren, is nauwelijks sprake van beroepskeuze, wanneer wij
hieronder verstaan het resultaat van ernstige overwegingen, waarbij
de zaak van alle kanten wordt bekeken.
S
li