HomeDe beroepskeuze van de leerlingen bij het vakonderwijsPagina 3

JPEG (Deze pagina), 572.17 KB

TIFF (Deze pagina), 7.64 MB

PDF (Volledig document), 21.34 MB

ewa. F A
Tai ·

De beroepskeuze van de leerlingen
1 l bij het vakondervvijs.
i` Voordracht, gehouden op de algemeene vergadering van den Bond van
V _ Vereenigingen tot het geven van Vakondervvijs te ’s­Gravenhage
i op 24 Juni 1916.
Q dO01·
e­ Dr. C. l·l.Sissingh,
l ZBHUWBFTS ’(€ Ai‘I’ll`8l’Ti.
` Uitgegeven door den Bond van Vereenigingen tot het
geven van Vakondervvijs.
, PRIJS 30 CENT.
n Verkrijgbaar tegen toezending van het bedrag aan het secretariaat
` van Aerssenstraat103 den Haag.