HomeDe beroepskeuze van de leerlingen bij het vakonderwijsPagina 26

JPEG (Deze pagina), 641.21 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 21.34 MB

- 24
Naar mate het arbeidsmechanisme in de maatschappij gecompli-
ceerder wordt met de hiermee gepaard gaande toenemende differentiatie
gj in verschillende vakken, zal de noodzakelijkheid van grondige voor-
u lichting bij de beroepskeuze zich sterker doen gevoelen. Dat de be-
langstelling hiervoor bij U niet behoefde te worden opgewekt, bleek
I reeds uit Uw uitnoodiging, over dit onderwerp te komen spreken.
Ik hoop, dat het mij gelukt is bij U de overtuiging te sterken,
dat het noodig is, meer rekening te houden ook met de geestelijke
hoedanigheden van het individu en dat, waar meer gegoeden in de
j ` gelegenheid zijn, die voorlichting te verkrijgen, de minder gegoeden.
deze evenzeer van noode hebben. _
l
r
I