HomeDe beroepskeuze van de leerlingen bij het vakonderwijsPagina 16

JPEG (Deze pagina), 734.71 KB

TIFF (Deze pagina), 7.70 MB

PDF (Volledig document), 21.34 MB

!f”’W":"" "“"` " "' ' ”ï,,, r"
l
ti
V 14
¥ maar wel, dat men niet berekend is voor het beroep van verslagge-
t ver, als men de portee van een dergelijk vraagstuk niet kan be-
fj grijpen.
lt Wat kan gedaan worden ter bevordering van een wel over-
Z, dachte beroepskeus?
; Om te beginnen de menschen, en wel in ’t bijzonder de ouders,
· er van te overtuigen, hoeveel levensgeluk hiervan afhangt. De wet {
ig toont wel een groot vertrouwen, waar zij bepaalt, dat onder de ouder-
jï lijke macht de beslissing over het toekomstige beroep van het kind ‘ t
valt. ls dit een naklank uit vroegere toestanden? Opmerkelijk is het,
l dat voor zijn huwelijk slechts de to e s t e m m i n g noodig is en
` de w i l van de ouders bij het uithuwelijken het meer en meer heeft moe-
ten afleggen tegen een groote onafhankelijke vrijheid der kinderen.
Misschien heeft de wetgever onbewust er wel op vertrouwd, dat
Q die beslissing over het beroep nog wel een zeer mak karakter zou
behouden.
g Er ligt een diepe beteekenis in het eenvoudige liedje van Xavier
Privas, dat aldus luidt:
Si tu veux être respecté,
Si tu veux garder ta fierté,
. Ta belle humeur et ta santé,
j_ Travaille!
j Maar het zou eerst recht een zegen zijn, als de laatsteregel voor
ieder mocht luiden:
@ ,,Travaille ton travail aimé."
( Verantwoordelijkheidsgevoel en belangstelling, niet alleen in de
materieele zijde, moeten bij de ouders aangewakkerd worden.
Het wil mij voorkomen, dat den onderwijzer op dit gebied een
j dankbare en ook aangename taak wacht. lk behoor niet tot degenen,
i die hem allerlei zaakjes, die indirect met de school samenhangen, wil
jr laten opknappen. Maar een stukje practisch leven in de school bren-
gen, zal niet alleen opwekkend zijn voor de leerlingen, omdat zij beter
het doel beseffen, waarvoor zij zoo talrijke uren van hun vrijheid
l
l · e
'
i
t
l
lb «