HomeMr. Cornelis Felix van Maanen en Mr. Willem BilderdijkPagina 5

JPEG (Deze pagina), 574.03 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 15.92 MB

J i
ä
V i
`
E t
1 1
Bij de tegenwoordige twisten over eene al dan niet noo-
ji dige ontwikkeling der constitutioneele inrigting van ons
staatsgebouw , is het niet onbelangrijk , de vroegere denk- jl
wijze van het Nederlandsche volk en deszelfs toenmalige
§ regeerders te raadplegen. Het getal der mannen, die de '
; gebeurtenissen van 1787 en 1795 hebben beleefd, begint
rg kiein te worden , en zeer klein is het getal dergenen , die F
ly zich al het destijds gebeurde herinneren, of de noodige _
_ aanteekeningen hebben gemaakt, om hun geheugen ter wl
A hulp te komen, wier ondervinding en kennis van personen V ie`
g en zaken, daardoor groot is, en die uit dien hoofde,
t meer dan anderen geschikt zijn , om nuttige wenken en
i .WEl9.I'SChl.l1VlI1gCl1 te g@V€1'1.
Op den 31. januarij 1795 is door de Provisioneele Re-
presentanten van het volk van flailmm', het volgende stuk 1
S uitgevaardigd en afgekondigd: Qi
1 { 1
95
i
>
‘ H