HomeTer herinnering P. H. Hugenholtz Jr.Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 901.06 KB

TIFF (Deze pagina), 8.62 MB

PDF (Volledig document), 16.10 MB

""'*ï‘*‘r`·? ·" " ”` " ’­¥¤·r#¤¤="" *”¥­ï¥"P*r·>"·r‘¤vv*=E"•v~¤­n’7r te ~· · ·Y ·=.i·¤.ï•««¤»;m¤am«¤,<.:w¤¤rm~wrs~·t.~·?~.,.g, . er /_r_
V ‘ hoogheid, levensmoed, levenslicht. Dan vinden ze ons eene g
g plaats in dat ,,onz1chtbare Koor dier Dooden, die herleven
keer op keer in levens door hun tegenwoordigheid bezield". · V
i M. M. H. H. Ik eindig. HUGBNHOLTZ is dan heengegaan, V °
j maar, Goddank, daar zijn, die, nadat zij zijn heengegaan, blijven -
spreken vele goede dingen tot velen; onder hen heeft hij zich i .
verworven een duurzame plaats - en onze Vrije Gemeente J
moge, bezield door diezelfde Eeuwige Macht, die in hem legde 1 _
j _ den wil in innige vroomheid alleen te zoeken wat waar was, V
niet schromend te breken met wat oud was geworden, ze ‘
i . . . .
g moge voortgaan te zoeken die heilige stad, waar de mensch ‘ ‘
* · ' t .
M staan zal in den luister dier Vrijheid, die alleen gebondenheid te E .
aan den Hoogste maar kent, en die hem doet gaan door zijn j '
E lot dankbaar en blijde en groot, zich wetend Gods kind. Y
I üï GEMEENTE:
[
V Ja, Gij blijft onze hoop, o God! ~ t V
V Geen kleine kracht, geen duister lot ,
Kan van Uw trouw ons scheiden; V
S I De zucht naar waarheid. reinheid, recht, E f
’ Gij hebt haar zelf in ons gelegd, _ (
Ei Gij zult ter zeeg’ ons leiden. V _
. Amen, Amen. V ·
j ` Wil ons sterken, . V [
Dat w’ ons werken, t ’
Dat w’ ons strijden ‘
i. U ten heilig offer wijden! i
M i V
ër ,
L~ a t
Qa V l ,
ë 16 - ._