HomeHet kerklegerPagina 9

JPEG (Deze pagina), 545.20 KB

TIFF (Deze pagina), 5.40 MB

PDF (Volledig document), 16.23 MB

i 7
. delijk de boog gespannen werd en Maurits zijn mees-
terlijken »O0up cZ’émt" sloeg.
De Engel des Heeren had zich over Israël ontfermd,
. maar zou zich thans wreken op de Arminianen, door
hen te slaan met ongeloof en ze terug te voeren naar
E ’n Pausdom.
De zwakste werd inderdaad de sterkste. Het kerk-
begrip van vrijheid en onafhankelijkheid zegevierde,
en het schoonste tndperk, dat de Gemeente van Christus
ooit gehad heeft, brak thans krachtig aan. Maar ook
tevens vormde zich langzamerhand de bedding. Kon
’t anders? Had de maagd niet haar standvastige en
reine liefde in tijden van moeielijkheid en waarin het
E scheen als liet de bruidegom op zich wachten, getoond?
Q Was niet die liefde en die trouw bekroond geworden met
’n kus? Maar moest ook niet ’t eerste vuur dier liefde
` haar natuurlnken loop hebben, door in een minder enthou-
siastische, meer kalme, beredeneerde, in een, als ik
°t zoo noemen mag, meer bejaarde en vrouwelijke te
veranderen? Natuurlijk! De eerst zwakke en gedweeë
· maagd geraakte in vuur en vol ijver voor de zaak
van haar Heer, wilde voor Hem en niet slechts met
Hem medestrijden, waande die zaak als ’t ware niet
langer in genoegzaam krachtige handen, en werd vrouw.
Te veel vuur, te vol ijver! vergat haar positie.
·;:· en wilde mede leiden in plaats van zich tevreden te
stellen met ’n meer maagdelijke, passieve rol. i
Het wetenschappelijk Europa werd door reflex-invloed i
der Reformatie met ’n vernieuwerwetscht oud licht
beschenen. Bacon deed ’t stelsel van Aristoteles her-·
leven, en zelfs tot op de kansels drong ’t flikkerlicht
daarvan door. VVijsbegeertens, zoo bespiegelende als
1
l
l