HomeHet kerklegerPagina 5

JPEG (Deze pagina), 469.44 KB

TIFF (Deze pagina), 5.46 MB

PDF (Volledig document), 16.23 MB

lr Y lg
OPEN BRIEF
j aan de HG6l'6ll Predikanten en Leden der Neder-
; landsch Hervormde Kerk in Nederland.
cälerwaczmle <»/ä’¢·oea’ers en l72€Cl/@·@A7'lt9l€l1EiZ./
· { Met bescheidenheid, maar tevens met vrijinoedigheid,
_ richten ons tot u cellen. i
hebben 'n ernstig woord te spreken in `t alge- I
« meen volksbelang. Met ’n enkelen pennestreek hebben
dit reeds gedaan aan ’t einde van de onlangs ver-
t schenen brochure, getiteld: ,,Een Protest tegen het
Leger des Heils".
spraken daar van de vvensohelijkheid om een
· 1 kerk­leger, ondergeschikt aan en onder controle van
j de kerk, op te richten en deden den Predikanten een
uitnoodiging tot ’t houden eener conferentie ter verdere
{ä bespreking van deze questie.
Vóór dit echter geschieden kan, _dienen wij ons
nader te verklaren aan rollen-, die ambtshalve als j
L anderszins belang stellen in elke degelijke poging, ten
doel hebbende de opheffing der lagere volksklassen,
j die buiten het bereik der kerk staan en 'n duidelijk
l omschreven denkbeeld te ontvouwen van het door ons
. ter sprake gebrachte middel om dat doel te bereiken.
|