HomeHet kerklegerPagina 27

JPEG (Deze pagina), 454.40 KB

TIFF (Deze pagina), 5.45 MB

PDF (Volledig document), 16.23 MB

‘ 25
ling, dat ’t initiatief voor bewegingen, die een jongen
en krachtigen en middelstandschen geest kenschetsen,
niet genomen kan worden door ’n richting of school,
reeds lang bestaand en in den strijd des levens bejaard
en ietwat philosofisch, ietwat critisch misschien, te
wereldwijs, geworden is? _
moeten terug naar de kinderjaren, toen wij
ons nog klein gevoelden, en 1net meer eenvoud en ç,
vertrouwen tot onzen God opzagen.
' Hier is thans geen sprake van persoomlyk belang. f
Tot dusverre zijn wg kapitein geweest van ’t schip, ,_
_ dat als gedachte slechts, de zee der ideeën­wereld be-
varen heeft, maar als dit schip het enge kanaal der
gedachte verwezenlijking in zal stevenen, komt de
,,Loods” aan boord en neemt ’t commando over.
Dit zoo! ·
Hoogachtend hebben de eer te zijn
Uw Dw. Diemzren
TOM LE GLERCQ.
E. J. VELLEMA. jg
J. NONHEBEL.
K. WEGKAMP.
JACQUES VAN VEEN.
D. J. VELLEMA.
5 G. A. BONTHUIS. jj
:. Xl

­­.­­­­­--­­----­~­-­~·­­ ä
Zie ommezyde. ' l
z