HomeHet kerklegerPagina 22

JPEG (Deze pagina), 511.26 KB

TIFF (Deze pagina), 5.52 MB

PDF (Volledig document), 16.23 MB

. 1
j
r z
20 E
Een eenvoudig, maar niet militair uniform, is zeer i
F? aan te bevelen.
De Evangelische ,,arbeiders" dragen een klein rood V
i` " knoopje op den kraag der jas. E p
1 De administratie-mannen, die als ’t ware de middel-
J schakel vormen tusschen de Evangelische en Sociale
pi ,,arbeiders", daar zij over beiden administratieve con- j
' trole uitoefenen, dragen op den kraag der jas ’n klein ‘
“ wit knoopje, en j
I De Sociale ,,arbeiders" onderscheiden zich door ’t
dragen van blauwe knoopen, terwijl de ,,zusters" het ;
oranje voeren.
Dat ’t Nederlandsche Kerkleger zijn plicht moge
nakomen, geïnspireerd door ’t geschiedkundig gewicht ‘
aan deze kleuren verbonden!
ti Tabel van salarissen en fondsen. j
{ J
häïältê Assu­ ZlBkBH Klei;. K
' rantie- ` din¤‘­ Totaal. ’
_ v PïCH11B. fondsi fOX1(ïS. j
J
. Gehuwd. 15.- 1.60 0.50 3.90 21.- i
Secretaris. - ----- "
Ongehuwd. 10.50 1.60 0.50 .2.40 15.- V
·· Districts­Hoofden. .
Rgdactà van K. L Cw Gehuwd. 12.50 1.60 ().a0 3.90 18.50 rg
Direct". van het sociale ` _ _ _ _ _` T §
werk en dc kwcckschoolh Ongehuwd. 9.- 1 . 60 0.5 0 2. 40 13 . 00
--
. ­ Gehuwd. 10.- 1.60 0.50 3.90 16.- j
Mannelijke arbeiders. - ---- - ïi
. . Ongehuwd. 7.50 1.60 0.50 2.4.0 12.- r
w-- ·‘;_~ à;·à*·­·ï
_Vrouwe1i_jke arbeidersi Gehuwd. -.- -.- -.- ­.- ·-.- <
p voor Reddiugshuizen, - - - -­ - -
: enz. Ongehuwd. 6 . - 1 . 60 0.50 1.90 10 . - ä
rt 3
I ,
.5 `O
Z rg