HomeHet kerklegerPagina 21

JPEG (Deze pagina), 519.13 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 16.23 MB

· 19
` i Zoo er werk voor den daklooze door dit bureau i
j gevonden wordt, verbindt de werkman zich tot ’t betalen
1 van 5 pct. van zijn verdiensten, gedurende hoogstens gg
één jaar, bij vvüze van ,,commissie". De vverkzaaniheden
i van dit bureau kunnen een groote vlucht nemen, daar A
i ’t plan van de Kerk uitgaat.
h De dakloozen komen onder behoorlijken geestelijken
invloed en bg ’t verlaten van den shelter blijven zij ij,
onder toezicht van huisbezoekers of bezoeksters.
Er moeten zijn verschillende branches van Industrie. Y
Er moeten bosjes brandhout gemaakt volgens Fransch
2 model, en voor den verkoop contracten met buiten het
Kerkleger staande particuliere handelaars worden aan-
j gegaan, teneinde dezen geen concurrentie aan te doen, ·
en daardoor niet in strijd met de belangen van den
handel te geraken.
Dergelijke contracten moeten worden aangegaan ook
ten opzichte van andere te exploiteeren branches van
Industrie. L
j Er moeten verder zijn:
j _ Volkslogementen,
i Reddingshuizen voor Gevallen Vrouwen,
g GHZ. GHZ. A
J Dit alles moet van de Kerk uitgaan, en op g1‘00‘u3B
l schaal worden georganiseerd. Anders is geen ingrijpen .
i in de rotte en ziekelijke toestanden der maatschappij Tl
mogelijk.
, _ De salarissen van de directeuren der verschillende
' j branches van ,,het sociale Werk" moeten bedragen
f 13.50 in de week en vrij Wonen. _
Ieder gesalarieerde ,,arbeider" in `t Kerkleger moet `
geheel onthouder zgn. ·
v e ·
= ‘ ël
i ?
. i
. §
p _,