HomeHet kerklegerPagina 10

JPEG (Deze pagina), 550.82 KB

TIFF (Deze pagina), 5.50 MB

PDF (Volledig document), 16.23 MB

E
E
1
8
zedelijke, werden gesmeed, overeenkomstig ’t kader, dat
sommigen zich gevormd hadden van het hoogste doel .
· van zedelgke verplichting.
De wet klonk niet meer: ,,Hebt God lief boven
alles", maar: ,,Hebt ’t Recht lief boven alles", ,,Hebt
't geen ’t nuttigst is lief boven alles", ,,Hebt Plioht · ,
lief boven alles", ,,Hebt ’t schoone, ’t Ideale lief boven
alles". Europa en Amerika verwierpen den gekruisig-
den Ghristus, o1n ’n Cousin en ’n Coleridge in hun _
transcendentalisme te volgen.
De Kerk in een woord werd polemisch, symbolisch, .
l scholastisch. g
Ook de invloed van ’t leven der Parhsche ,,GrcmcZ ‘
m0mZc" is niet gering te schatten, als factor in `t i
langzaam ondergaan der Nederlandsche Zon.
‘De geschiedenis der 18de eeuw is te treurig om er
stil te staan. De vrouw, die in de plaats van haar
Heer was getreden, de ziel, die ’t werk van den Geest
op zich had genomen, had noodwendig misgetast, en
was slechts vleeschelijk en niet meer dan zielkundig
te werk gegaan in hare keuze van middelen om ’t
Gods doel te verwezenlüken. Van het mysticisme, op ’
zich zelf reeds verkeerd, verviel de kerk in rationa-
lisme.
De gevolgen bleven niet uit. Er werd geenerlei
werking des Geestes meer geopenbaard. Er kwam al-
gemeen ongeloof en gegrond wantrouwen in al wat _
priester was.
Of zag de wereld soms niet, dat men den kansel
beschouwde als ’n middel om munt te slaan? Merkte
1nen niet, dat ’t aantal nauwgezette en voor de een-
voudige waarheid oprecht strgdende predikers steeds '


ë
J