HomeAan GladstonePagina 9

JPEG (Deze pagina), 561.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.10 MB

PDF (Volledig document), 6.68 MB

AAN mausvom. 7
F
Dat ge - als Herodes eens - ,,om wie rondom u zitten" »
" Uw rein beginsel hebt verzaakt - _ l
· En ’t groote rijk der fiere Britten i
- Mee tot een roofstaat hebt gemaakt! §
l
Ge weet niet wat ge doet! . .. Hoe velen, j
Die roekloos met het heilge spelen, l
Slechts oog en oor en hart bezitten voor genot,
Gaaft gij, gij zelf het zwaard in handen
Om ’t allerheiligste aan te randen ,
j En ’t vroom gemoed te kwetsen met hun spot!
· Hoe zullen we onzen zonen leeren,
‘ Wat offer ’t kosten moog, het goede en heilge te eeren,
Te buigen voor de macht van vrijheid, waarheid, recht,
Waar Gladstone aan ’t geweld in ’t eind zijn zegel hecht?
j Zoo ’t zout zgn smaak heeft ingeboet,
Wie geeft de kracht het weder?
Men werpt het acht’loos neder _
G En treedt het met den voet!
O Gladstone! Gij, naar hoofd en harte
Zoo rijk begiftigd door uw God, *’l
i u VViens moed zoo vaak de felste stormen tartte, Q
¢ h Onwrikbaar ook bij smaad en spot, i
1