HomeAan GladstonePagina 8

JPEG (Deze pagina), 591.81 KB

TIFF (Deze pagina), 6.10 MB

PDF (Volledig document), 6.68 MB

1
j G AAN etAns·roN12.
E Wee ieder, groot of klein, die ’s harten stem durft smoren:
·A Een dubble weegschaal duldt Godniet! i
Ruk weg den blinddoek, voor uwe oogen
Door staatkunde al te vast gestrikt!
j Een man als gij, zou die gedoogen,
, Dat sluwe staatsrnanskunst in hem den Mensch verstikt?
Zeg niet: ,,De republiek, bedreigd door woeste horden,
, ,,Door Tweedrachts klauw verscheurd, j
,,Kan onder England’s vlag eerst groot en machtig worden; ,
,,Ze dankt weldra voor ’t lot zoo bitter nu betreurd." - ‘
i Of weet gij ’t niet?. .. Al stroomt een gouden regen '
n Een volk ook daaglijks in den schoot,
i `Wanneer ’t de Vwjhcici mint als d’allerhoogsten zegen,
En voor haar offer slechts die welvaart wordt verkregen, A
_ Dan - vecht het eer zich dood.
‘ Een man als gij plengde eer zijn hartebloed u
Dan vrijheid af te staan voor rust en overvloed!
i Een man als gij .... Dit doet zoo diep ons treuren,
Dat gij, der vrijheid, gij, der vroomheid kampioen, 3
{ Dien wij heur vaan zoo hoog ten hemel zagen beuren, i _
i Dat gij met mammonsdienaars mee kunt doen; I