HomeAan GladstonePagina 7

JPEG (Deze pagina), 567.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.09 MB

PDF (Volledig document), 6.68 MB

1
icm e«,,nsT0>n­;. 5
Wie eenig goed - ’t zij groot of klein - aanvaardt,
Terwijl hu weet: ’t Is andren sluw ontroofd, j
.,` En met een woord het wedergeven kan, ï
Wat naam - spreek zelf! - is zulk een waard? ­ 1
Al wordt zijn daad door duizenden geloofd, ‘
Toch nooit - niet waar? - den naam van Eerlrjk mom. {
Hier is een lage roof begaan; V
I Gij klaagdet zelf den roover aan,
En - weigert toch de vrucht dier misdaad af te staan?
Zeg niet: ,,De Koningin, die tot mijn ambt mij riep, I
,,I-Iet parlement, wiens wil hier moet beslechten,
,,Zij dringen mij naar links, waar ik wil gaan ter rechten." -
· Indien dat waarheid was - wat zonkt ge peilloos diep!
. Indien dat waarheid is .... Verlaat uw zetel dan,
Of gij verbeurt den naam van Mom.
l
Zeg niet: ,,De staatsmanskunst doet me andere eischen hooren j
l ,,Dan zich de burger stellen ziet." -­
‘ Voor allen, uit een vrouw geboren,
’t Zn bedelaar, ’t zij vorst, die werelden gebiedt, wg
Bestaat een heilig recht, gelijk we een Zon zien gloren, ‘ ·
Die over de aard haar levenswarmte giet; ,_ {