HomeAan GladstonePagina 6

JPEG (Deze pagina), 558.96 KB

TIFF (Deze pagina), 6.09 MB

PDF (Volledig document), 6.68 MB

1
Wat waart go groot on odol in uw toorn!
Ja, ’t gruvvlijkst onrocht ploogdo uw land.
L Vorschourdo ’t niot rnot trouvvoloozo hand _,,
’t Vorbond, zoo plochtig oons bozvvoron?
W En ’t kloino volk, rnisloid door valschon mond, 1)
, Zag, schoon ’t goon onklon plicht ooit schond,
Zijn hoogsto good, zijno Omflwmklvjkhcécl vorloron, l
Eon vroomdo vlag gohoschon op zgn grond!
Hobt gij, in hooghoids kring gozoton,
` Uvvo oigon woordon thans vorgoton?
ii Of noornt gij hodon recht wat gistron oawecht hootto?
Wat hooft uw ziolsoog dus vorblind?
Zog niot: ,,Do man, dio voor mg op don zotol ·
V ,,Goplaatst was van ’t bovvind, 2) _
. ,,Dio, ijdol on vormotol,
,,Mot vuur spooldo als oon kind,
,,Hij inoot do schuld van ’t onrocht dragon,
u ,,Do schuld alzoo van ’t blood, dat stroomt in dozo dagon, e
,,Nu ’t volk, gotorgd door vruchtloos klagon, ‘
,,V€1`WO€d don krijg bogint/’
l) Th. Shopstono.
2) L0l"CIBB€lCO]1Sü€AILI.
li