HomeAan GladstonePagina 5

JPEG (Deze pagina), 459.73 KB

TIFF (Deze pagina), 6.10 MB

PDF (Volledig document), 6.68 MB

l
E
{ i
5
A
AAN GLADSTONE.
,,lk handhaaf allereerst ’t gezag der Britsche kreen !"
Ken, Gladstene, u dat Weerd entglippen?
U, England’s fieren, eedlen zoen?
En bensde niet uw hart en beefden niet uw lippen?
Hebt gij dat zender bles gezegd"?
Omhelst eek gy, der mensehlijkheid ten heen,
De leuze ,,Macht gaat beven recht ?"
nl
’t Heugt heel Eurepa, hee uw taal,
Neerschietend als de bliksemstraal,
ln heilig vuur de zielen Wist te entgleeien
En ’t mannenweerd deed hart en mond entvleeien: ,
,,Oud-England smeedt en duldt geen boeien,
I ,,Wü eisehen recht en vrijheid voor 'l‘ransvaal!" ,
I
,
{ l