HomeAan GladstonePagina 10

JPEG (Deze pagina), 560.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.30 MB

PDF (Volledig document), 6.68 MB

ï
S Mx m.i«¤s·rox¤c. _
` Durf weer u zelf te zgn! Verbreek, verbreek de boeien, E
Om vryer mannen pols gesmeed! .
1 Vergoed der republiek het doorgestane leed,
Spreek tot haar: ,,Gij zijt vrü !" en aller harten gloeien l
, U Voor d’ eedlen Staatsman, die dat deed! i` Q
I Der zusterrepubliek 1) schonk England eens dat heil: u _
ï ` Is ’t voor Transvaal niet veil ? ` { » ‘
Zoo niet .... al roe1nt uw heir op menige victorie, ‘l '
Al telt zgn krans weldra een nieuw gewonnen blad,
Q · 2
5 Weet, eens getuigt naar recht de muze der historie:
_ Oud­England braelzl zgyne Eer len oyïer aan zryn Glorie, ,
ij ’l Heeft met onschuldig bloed zvyn Wapenbord beepal. l l-
, _ Spreek, Gladstone, wilt ge dat? » `V
NIJMEGEN, Februari 1881. ‘ 8
I) De Oranjewrijstaat, in 1848 door Engeland iiigelijfd, zag in '1854 hare
­ orifhankeläkheid weder erkend. .
1
i ä
‘ E
kf
1
Q l E