HomeAan Neerlands koninginPagina 9

JPEG (Deze pagina), 552.47 KB

TIFF (Deze pagina), 7.99 MB

PDF (Volledig document), 10.61 MB

v W
I ï
= S ·
i * . . . è
I E Een winter viel er diep en zwaar ?
j ` Op "t Vorstelyk paleis, l
E Ofschoon ’t ook buiten zomer waar
I ·
` In al zijn volsten eisch.
t 1
Het groene woud, zoo frisch en rijk, vg

De hei zoo bruin en stil -
2 ’ i
’t Werd alles onderling gelijk:

j ’t Werd alles doodsch en kil.
2
ë Die rouw vond voor zijn droeve grief
r ; l
i Zelfs in de stul een tolk ‘
ë . P 7 V
j ‘ Want Neêrland heeft zijn Koning lief , · `
En diens lief en diens leed deelt heel ’t volk. j
Diens leed en diens lief. Daarom juublen wy thands:
E _ De lente herrees voor ’t gezicht;
Een sterre in 0 aan den zuidl ken trans
Q Q P Y > 1
Waar gantsch Nederland de oogen naar richt. O
2 ` W ·
E
° 3
l