HomeAan Neerlands koninginPagina 16

JPEG (Deze pagina), 572.51 KB

TIFF (Deze pagina), 8.11 MB

PDF (Volledig document), 10.61 MB

-- ··­-*­ï- à-è è Y »~ - - · Y 7* ’"."*·" "‘“" “’ " " `Wq <’_'·"’W'!Y"' "”""""'”§,/"v `YW `
;# _ g a g
’ ­ á
ll F à ·
r { ä i
J · rrsr ,r, r _ A; d ç à , rrrr, r >h«, , , r ,;y.€. M ; ê , , iari .. ¢ « nl
; l i
l
li', ? ï
e‘2 ä
i s
§· è ë
i Q ‘
l Tot U, 0 Heer! tot U, 0 God! g ‘ Z
Die met alwgze hand
Der Vorsten en der Volkren lot -
iï J
Beschikt, geleidt, omspant -
l` ° . i 2
il ï
l Tot U slaan wy het oog A
.1 E
El 2 ‘
i ? g Omhoog, d

ll! § Een bede in hart en mond:
lil ä
,,Wees zeegnend met dit eohtverbond, _
[ ï 2
,,En de jonge Koningin V _,‘
r ë «
f ,,- De frissohe bloem in ’t Hofgezin - , -
gë ¥ ­
i 1,; ë . .
,,Een nieuw en dierbaar onderpand =
ä ë ‘ r ` A
. Q ·
g ,5 j ,, Van Volkstrouw en van Vorstenmm: ,
_ , ,,0ranje en Nederland!"
2
·l 2 ` J
§ i ä
? , E
ï r r n , orrn. ,,,r. ,it. ,,;, irgr ,».. s
ï i
fi i
te .
i á
_ ,____ _ _, n'