HomeAan Neerlands koninginPagina 15

JPEG (Deze pagina), 557.62 KB

TIFF (Deze pagina), 8.07 MB

PDF (Volledig document), 10.61 MB

E
I
_ Wie, stil verwachtend, den blik op U slaat, i
Vindt zgn verzeekring in ’t sprekend gelaat: l
· i ’t Heldere voorhoofd, zoo open en rond,
l Grondvest vertrouwen op ’t nieuwe verbond, E
’t Vriendelyk oog, met zgn helderen sohgn,
A Toont dat Gy Neêrland tot Moeder zult zgn, . U
U ’t Edele hart, met zgn eenvoud van zin,
Waarborgt den duur van een weêrzgdsche min,
’t Woord van Uw lippen: ,,Een volk huw ik meê ­-"
Koestren we in ’t harte als in heilige steê. l
E Grade onzes Konings, zgn volke zoo waard,
Wordt U heel Neêrland ten huis en ten haard.
l
l
e en J en ,snsee %n_io__n_AA o_o_