HomeAan Neerlands koninginPagina 14

JPEG (Deze pagina), 596.66 KB

TIFF (Deze pagina), 8.07 MB

PDF (Volledig document), 10.61 MB

i ïl ‘
i Fl ·
·
hl
l *
, Daarom - inet zwaaiende en groenende meien, ' ‘
§ Ernst in het hart, naast de vreugde in het oog, i j
Heiïen wy hartlyk den bruidskrans omhoog; y
Daarom - met hupplende en zwierende reicn, W i
_ Waarin ’t gemoed, door waardeering bevrucht, '
xy, Eerend, niet dartlend, zich innig verlucht, l`
y Halen wy U juichende in, V
Jonge, schoone Koningin!
i i
W, W Dus is ’t geen wuftheid, die heden vertrad
i Wat zy op gistren nog knielend aanbad;
ii Dus evenmin ’tl<oud besef van een plicht, g
,, Die zich gcdwee naar een vingerwenk richt:
’t Is het bewustzün hoe rein en hoe schoon, ;
H Pacrl! Gy zult glansen aan Nederlands kroon.
E
,)‘
‘ _ _ _, g we