HomeAan Neerlands koninginPagina 11

JPEG (Deze pagina), 505.26 KB

TIFF (Deze pagina), 8.06 MB

PDF (Volledig document), 10.61 MB

. · j
2 l
_ j
i ï
V Reeds meldde Uw eigen volk « en ’t klonk
»_ h Ten onzent luide rond -
i H Hoe Ge als een bloem Uw geuren schonk
Aan `Waldeck-Pyrmonts grond; V
jg Hoe U die eenvoud ciort -­­ geheel
3 _ Aan trotsche hoogheid vreemd -· i
j Die rijker dan ’t rükst kroonjuweel I
` Vorstinnen diedeemt;
i r Hoe U geen purper - met wat schijn j
g ’t Ook ooit om schoudren viel - I
· Geboren Rijksvorstin doet zgn:
Maar de adel Uwer ziel.