HomeDuitschlands groei en het Pruisische overwichtPagina 75

JPEG (Deze pagina), 905.53 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 84.27 MB

`'‘' "‘ `"’‘ rx ,_,,,,,,.,,.,.,.,,««­­­­­,«­­»«­»··»»«·s­»«­»-«·=~¤·=­.,«ei»·=<~e«>=·««­¤¤wF`·‘*·’~*i*ï‘:¥’"z;..`ï<<·T‘i"’.¤=­’"? T "" E ` " " "C§""".;.”'”T’C `J .f " Y?" l' "" .
71
haren leed, dat het bracht, groeide er één voordeel uit: de leiders
gevaar gingen hunne tactiek veranderen, onder misschien trager~werkende,
autO_ maar tactvollere leiding zou de beweging voortgezet worden,
nadat in 1890 de wet opgeheven werd, en er mildere straf~
1üngs_ bepalingen voor in de plaats traden.
achten Uit deze repressie was den arbeidersstand echter gebleken,
Waren dat het lot van millioenen en millioenen menschen bij zulk eene
ksdag regeering met veilig was. Deze meen1ng heeft zich als tware
Gotha ingebrand. lk/Ien heeft dit nooit vergeten, ook niet, toen ter
jj zich ,,paciHeering ,. zou men kunnen zeggen, de verzekeringswetten 1
men? voor de arbeiders in werking traden, welke toch tot zulk een
Smcht grooten zegen voor de geheele Duitsche arbeidersklasse ge~
ama worden zijn.
dh€id· Er ving een tijdperk van bloei aan voor de sociaal~demo~ j
dagen cratie, van zulk een kracht, dat nu, na 25 jaar van harden 1
t met arbeid het strijdmiddel par excellence, de politieke meerderheid,
laften bijna bereikt is.
Het recht van vereeniging en vergadering is echter niet naar
en de verhouding van deze machtsontwikkeling medegegroeid. Hoe
tm,Z··· kon het ook anders. De geestesdispositie van millioenen menschen
macht · laat zich op den duur in geen enkelen staat, vooral niet in een
id€rS_ zich economisch zoo reusachtig ontwikkelenden staat als Duitsch~
vri? land, bedwingen of opsluiten. Politieke overmacht kan echter
1 g€_ nog lang elke rechtsontwikkeling 1n zijn ijzeren greep omkneld
tlegd. _ ` houden. · ·
ada, g Tot aan het jaar 1869 waren de arbeiders, die zich ver~
igem eenigden om bij het afsluiten van het arbeidscontract voor~
u hij deelen te behalen, met zwarengevangenisstraf bedreigd. Tloen
u hij bracht de ,,Gewerbe~Ordnung , de bedrijfs~wet, de coal1t1e~
heel vrijheid, d.w.z. het recht van temporaire aansluiting, zonder
dat dit aansluiten nog tot eene bij de wet erkende, voor
tSch_ eenigen duur gesloten, vereeniging leidde. De duurzame ver~
mm eeniging valt onder het vereenigingsrecht, en niet onder de
mm Gewerbe~Ordnung. Maar tot op den huidigen dag is dit eene ‘
n in onvoldoende en niet rechtvaardige regeling, wat speciaal de
g€_ coalitie~vrijheid aangaat, gebleven. Er wordt daarin wel met
VCD straf bedreigd, wanneer men door ruwe middelen (durch An~
nog wendung körperlichen Zwanges, durch Drohungen, durch Ehr~
het w verletzung oder durch Verrufserklàring) een arbexder tracht te
. dwingen tot aansluiting bij prijs~ en loonovereenkomsten.
, Daarentegen bestaat er geen diergelijk strafartikel tegen
l
I