HomeDuitschlands groei en het Pruisische overwichtPagina 41

JPEG (Deze pagina), 646.46 KB

TIFF (Deze pagina), 7.35 MB

PDF (Volledig document), 84.27 MB

·""**·-,, i »,
_ 39
was als het grondrecht, het burgerlijk recht en het verkeers-
v wezen, waar in ambacht en bedrijf nog middeleeuwsche toe- _ i
j standen heerschten, waar alles wat handel en industrie betrof `
, den overgang van kleinbedrijf naar grootbedrijf nog maken
L moest, waar geheel het economisch raderwerk van den staat
; nog opgebouwd moest worden. j
Dit economisch werk is gelukt, en volkomen gelukt. Het ge~
heele volk, in volle jonge krachtsuitstorting, in prikkelenden
L ondernemingsdrift, in overmoedigen, overstroomenden durf is
g doortrokken geworden van den drang tot rijkworden, het ge~ l
g heele leven was hun een ,,Geschäft". l
T In de wijze waarop dit gezocht, bevorderd en gerealiseerd
Q is, ligt het zwaartepunt van zijn tegenwoordig ontwikkelings~
ï stadium, daarin heeft het een hoogtepunt bereikt. l
~§ Maar zooals tusschen beschaafde menschen rijkdom niet de j
aantrekkelijkheid van het wederzijdsche innerlijke verkeer vormt, l
zoo wordt ook tusschen beschaafde staten een jong, rijk, op T
zijn overvloed prat gaand land daarom nog niet tot de rijpe
elementen gerekend. Het is een phase, welke de oudere staten
meer of minder sterk hebben doorgemaakt, maar het is de
phase van jonge kracht, zonder de bekoring van den rijperen,
dieper in het wezen der dingen dóórdringenden, vergeestelijkten
ouderdom.
1,.
ä
l ,
l
I
l
¤
l
l
l
s