HomeOver historische levensidealenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 569.22 KB

TIFF (Deze pagina), 8.43 MB

PDF (Volledig document), 34.68 MB

;
OVER I-IISTORISCHEL
LEVENSIDEALEN
REDE u1Tc;EsPR01<E1¤1 BI] DE AA1¤1vAAR­
DING VAN HET HOOGLEERAARSAMBT
AAN DE RI]KS~LlNIVERSITEIT TE 1.E1DE1¤1
op 27 IANLIARI 1915 ¤00R
t Dr. I. I-ILIIZINGA

I .
1
J .
i 13
1 1
i
J
11
1 J
ä
HAARLEM A H. D. TIEENK w1LL1N1< E ZOON ~ 1915
.@@’* @1%%. .
*,q&_ if
* ’*W‘·=1 @ “"
I Q4
E · _ .. JA ...... .5...5.1.9....-.»w.~­­”~­~. 9. ­... W JA 9 -