HomeOver historische levensidealenPagina 41

JPEG (Deze pagina), 602.54 KB

TIFF (Deze pagina), 8.35 MB

PDF (Volledig document), 34.68 MB

­
ï , i 39 t
1 Deissmann een gedachte, waarmee ook de radicale Bonus in zijn
Q) ` eerste periode gespeeld had (D. Glaube, 85, 216), thans ernstig op- .
neemt, en voor Kerstmis 1914 den oudsaksischen Heliand, jezus - 1
j · als krijgsheld, aanprijst als ,,der tiefste und echteste Eindruck, den
e der deutsche Geist jemals von Christus empfangen hat"? (Heliands W
_ 1/Veihnacht, Illustr. Zeitung no. {3728, 10 XII 1914). Men moet na-
­ tuurlijk het gewicht van de oorlogshomiletiek en oorlogspoëzie niet
Q overschatten. De wereld zal later een enorme massa drukwerk uit _
' 1914 (en hoeveel later nog?) willen verloochenen. V
i 12h s 1 ggääiëiiaï
E . ­­­ -.__ JO: r ~
‘ GQ ' `·~`_‘70
. er ( ) °°v<
· 4 g_, _ ·•·
{ Q N H E wc