HomeOver historische levensidealenPagina 37

JPEG (Deze pagina), 792.64 KB

TIFF (Deze pagina), 8.31 MB

PDF (Volledig document), 34.68 MB

‘‘ `·‘ ‘ P c ‘ ’. "¤<~ï?ii` ·'¤‘'Y§’ ‘‘·J ·‘i‘Y
AANTEEKENINGEN
1) Commines I 390 (ed. De Mandrot): ,,11 désiroit grand gloire, ·
qui estoit ce qui plus le mettoit en ses guerres que nulle autre chose;
et eust bien voulu ressembler à ces anciens princes dont il a este
tant parlé après leur mort". Philippe Wielant, Antiquités de Flanclre
. 56 : ,,11 estoit rude et dur en telles manières et ne prennoit plaisir
qu' en histoires romaines et ès faicts de ]ule Cesar, de Pompée, de
Hannibal, d' Alexandre le Grand et de telz aultres grandz et haultz
hommes, lesquelz il vouloit ensuyre et contrefaire". Vgl. Olivier de
la Marche II 334.
_ _ 2) De agrarische wetten van de jaren 1906 en 1910 hebben met
dit stelsel grootendeels gebroken.
3) Olivier de la Marche I 145.
4) Volgens Ed. Meyer zou alleen de gouden eeuw op volks··
mythe berusten, de zilveren en volgende zouden vrije vinding van
Hesiodus zijn. Genethliakon Carl Robert 1910, 174. -­· Het feit, dat
. ook de Indiërs vier tijdperken kennen, sluit deze veronderstelling
natuurlijk niet ten eenenmale uit; de indische reeks draagt meer een
speculatief dan een mythisch karakter, vgl. R. Roth, Der Mythus von
den Menschenqeschlechtern bei Hesiod und die indische Lehre I
von den vier Weltaltern. (Tübinger Universitätsschriften 1860. 2).
5) Tacitus, Ann. III 26; Posidonius ap. Senecam Ep. 90; Dio-
nysius Halicarn. I, 36; vgl. E. Graf, Ad aureae aetatis fabulam sym-
bola, Leipziger Studien z. class. Phil. VIII 1885, 43 sq.
6) Vgl. H. Oldenberg, Die Religion des Veda 1894) 532 ff. ; E. Roh-
de, Psyche 98 f.; E. Meyer l. c. 173. Het karakter van Yama wij~
zigt zich later nog verder tot dat van hellevorst.
7) Atharvaveda XVIII 3, 13.
8) In festo ss. apostolorum Petri et Pauli sermo I, S. Bernardi
Claravallensis Opera, ed. Paris. 1719 I 995; Vgl. Epist. 238 ad dn. `
papam Eugenium (I 235): ,,Quis mihi det, antequam moriar, videre
ecclesiam Dei sicut erat in diebus antiquis: quando apostoli laxabant
retia in capturam, non in capturam argenti vel auri, sed in capturarn
animarum". Vgl. I 734, II 785, 828. I l
l
l
l
l