HomeOver historische levensidealenPagina 34

JPEG (Deze pagina), 612.34 KB

TIFF (Deze pagina), 8.39 MB

PDF (Volledig document), 34.68 MB

If 32 j
" _ naar dit alles zien door de oogen der gevallenen. A
l Dat is nog altijd de kortste weg naar de bevrijding.
· Wie het heden met zijn zwaren last der historie ver~
" zaken wil, moet het leven verzaken. Maar wie dien
)i· last wil dragen en toch omhoog klimmen, vindt een
V A vierden weg open: dien van de eenvoudige daad, om
i 't even of het is in de loopgraaf of in welk ander
- ernstig gwerk. Zich zelf te geven is het eind en het
I begin van alle levensleer. Niet in de verzaking der ;
ill; cultuur maar in die van het eigen ik ligt de bevrijding.

á
;
(
A
l
jl
al ,
i ä
E
77