HomeOver historische levensidealenPagina 32

JPEG (Deze pagina), 896.17 KB

TIFF (Deze pagina), 8.31 MB

PDF (Volledig document), 34.68 MB

· ’`i` ’‘·"‘ ’ ‘'‘ . ‘‘·‘ ï Y ‘‘ "’ fl ï ·‘ïï ‘ ···” ` ‘=‘A
' ik 30
A schen meer en meer slechts een historische figuur de
Q waarde van een nationaal symbool op zich vereenigd
J, heeft, maar dan ook een, zoo schoon als geen [ander
' volk haar bezit: jeanne Darc. j
» In tegenstelling daarmee zien wij in Duitschland de
l behoefte, om den ganschen schat van het nationaal j
j verleden aan te munten tot levende symbolen van Z
lg volkskracht, die hun koers hebben tot ver buiten de 4
{ I kringen, die de historie beoefenen. Arminius, Barba~
rossa, Luther en Dürer, Frederik de Groote en Blü~ Q
cher, zij hebben allen voor de duitsche ziel een on~ l
` middellijke levenswaarde. De beteekenis, welke in de E
hedendaagsche duitsche cultuur, vooral door Wagner,
toekomt aan de skandinavische mythologie, moet men _ ·
niet gering schatten. Uiterst merkwaardig is het, hoe
zeer nu reeds Bismarck de waarde gekregen heeft
I van een nationaal symbool, ja van een nationalen
T heros, wien men de attributen van den voortijd geeft,
dien men afbeeldt in middeleeuwsche gedaante, dien ·
g i men aanziet als ,,die zeitlos ideale Verkörperung un~
l seres (sc. des deutschen) Volkstums", hem laat ,,hinauf~
l rücken ins altgermanische, in die früheste Heldenzeit
l unseres (sc. des deutschen) Volkstums". 2") ­ Er is in
V die voorliefde, waarmee de duitsche gedachte zich
oriënteert op primitieve cultuur, een element van
groote kracht, misschien ook een gevaar.
l f Of meent men, dat in de geweldige stuwkracht,
waarmee wij een volk zijn wil zien bepalen, aan al
= deze historische symbolen nauwelijks eenige effectieve
waarde toekomt, dat ze eenvoudig te verwijzen zijn
naar het gebied der rhetoriek: bloemrijke stijl, kleu~
rige metaforen? Zoo keert de vraag terug, die ik in
het begin onbeantwoord liet. Onbeantwoord blijft ze
j ,