HomeOver historische levensidealenPagina 17

JPEG (Deze pagina), 780.30 KB

TIFF (Deze pagina), 8.22 MB

PDF (Volledig document), 34.68 MB

Wrong, _ . .‘ ,._ -,,
15
eeuw, en raakt deze herhaaldelijk: het is de gouden
eeuw naar 't leven uitgewerkt. Inzooverre in de bu~ {
colische fantazie meestal die gedachte aan lang ver~ §
vlogen heerlijkheid aanwezig is, getuige Horatius' 1
Beatus ille, ") kan men ook hier spreken van een n
historisch, d.w.z. een retrospectief ideaal. Slechts zelden
wordt het herdersdicht dupe van de verwarring van {
het werkelijke landvolk met Corydon en Daphnis.
Werkelijk naïef en natuurlijk is de bucolica nooit
geweest. Reeds bij Theocritus is het een product van
stedelijke vermoeidheid: de vlucht uit de cultuur.
Reeds heel vroeg klinkt af en toe even de ironische
­ toon, het bewustzijn van de leugen, door. Voorts
leeft het herdersdicht in een reeks van renaissances.
Het is een renaissance, wanneer de romeinsche dich~
ters in Augustus' tijd bucolisch worden, een nieuwe
renaissance, wanneer de laat~grieksche herdersroman
ontstaat, weer een nieuwe, wanneer de ietwat plompe
beaux~esprits aan het hof van Karel den Groote zich
als Thyrsis en Damoetas drapeeren, en Alcuin den koe~
koek bezingt. ‘2) Later maakt de ridderlijke lyriek zich van
het herdersmotief meester en cultiveert het in de pastou~
j relle. In de 15**2 eeuw tiert de herdersfantazie weliger
. dan ooit. Zij heerscht aan de hoven van Orleans en
l Bourgondië, aan dat van Lorenzo de' Medici. Een j
l koning brengt het ideaal in praktijk, Rene van Anjou:
,,]'ay un` roy de Cécille l
, Vu devenir berger,
Et sa femme gentille A
x De ce mesme mestier.
E Portant la pannetière,
I La houlette et chappeau,
{ Logeans sur la bruyère j
[ Auprès de leur trouppeau". *3) f
L
l
u
4
l
i f