HomeDe invloed van verschillende zoutoplossingen op het doorlatingsvermogen van den bodemPagina 16

JPEG (Deze pagina), 1.34 MB

TIFF (Deze pagina), 7.87 MB

PDF (Volledig document), 15.08 MB

V Ve V ____ Q.xV_ » .:­‘ A ·`:.A’VV_·V M
A ' ` A .A > ‘ 4 ~~ ~ V‘ 2/ A ` ­L ïA`A,’.··»»~/VZW ­E:i A -·.# .AF··’;· F ~·‘· A A ·`
. · ·l A = ­‘ f 1 · A _ ‘ " ·¥;.‘·’ ïäVw{_ .‘¢J5·‘»F~.­'?·5g£¥­A.A-:1;;* ·’ ï·#j`ï5 ">· LA
_ AA,,,,Aà`r- Y A A V A·A A. A A «. A· , »~ ‘;f A V A ­ ‘~rï VM) ·»‘··‘A'ï 4- A44, . "~· » ;.A’;. A: ‘A·
T _· . ~A ‘ , ‘ A · ·" · · ‘ ~~ A AA AA, A. JA FA »zV= AA _,= Aw; ._·$·?;,w rw .«·. ‘;‘A
` * · ,. A Gü · A _ A , V V V, V /·`[. · i, ‘V,,A ~ ·’>» A ;",*< "·‘1·_' '-_V·'A»_~`«‘,‘g";,~ ‘. l A
_ » A » V_ _ A V ‘ ~ _ » ~_ A A'; jA «A A` « « _ V V_ ¢ ‘ V.»·,_V · V {_<_g.l«· ·.;;~: Q »¢f·*,»;.·~ _ ir` ,
` V A ’ ;V V ’ AJ » V ~A ' , ; ' A ~ » ` 2- ,;·­’_·«‘.G« . A Q;»»y ff :­"·,A§»‘_·Q=~;;j·t er ‘§i
· V ’ A A ^ · V A ~A A ’ A ‘. ,;:f . A« ·;AA‘.{h‘ " ·;~~` ­' ··‘${;­l' ¤fv_;!•§­~
· A · · ' . ~ ’" ’»:` 4* ` IA f ‘ ` ·A ~ · ’ ` A A 1A··l ‘ ·èA;=: ‘é:Aï?"= ‘‘-.‘' Q ;¥·ï#‘ï2`€'*Pï*:~":=Fw
A · A ’ · " A:. «· : VA A ~ . ‘ A­." f/^ A · ·~· ,;'=‘A ·..­·.‘=,‘·.
` ` A A ‘ '· Y <A A A AC‘ · A F AA ` ,A ­ » . ­" ` «‘ .‘ ,'.A Q7 ' ",ï;‘ - *_AV_ ,gA¤‘A‘Q;{;;;VA ;A_A"g»lx Hv-
" · A A _' · » A JA « ‘ ‘ ï V A S. ‘ VA ' v =;-­+{r·à.
A · ‘ ~ ¤' ~ v ·· A ­~ ‘ A ·,‘Y . ­ · ws .· " A4 w ··y.: ‘ ~".'.‘ä· :» `;~.A;A??#
V A _ V V- A ,V_ AV _ :AV AV · - _V __ ­ ,_ A_·V» V ,~·; A . ~A ­ CI, ·¢1A», <,tgVT;`kZ_
AA . ‘ A A A ~ A ­··· ·A .·,»‘ - *AA.¢».;,·~P‘A ·;- Pw ‘A «A·­ .‘:Aï^=
_ V V . A V · A A V ~ V AA V ~· nk _q­_ __ ~ AA V«« ; ·­V~§_;, ,VV·_$&’ .~ Ag? ­A
A V A V V . A ·V ~A A _ï V V_­ · · ,_ A» V _Vg;.A A. ;·· VVV _ ··,j;_g§·{,_;;V;VA,;A$,ëC
A · " = A AA / ·· A , _· V A2; ­A ­é<A’A‘­‘· , ‘ A,·y*. A2 TH .‘ ~A­·a-¤wq$=E·­ A ;A
‘ " A ' A V “ = ‘ V 5, ~ P P A. "A A [ A”"‘ ‘ ’ Ax %%;» ‘ `. " "·* ¢.ïAA*‘,`Q.A‘A­ ~ **1 K ‘iï ¥f’·^öïïyY¥7iKS«:
A A ‘ A ‘ ’ =' · A· ' ~ A ` 5 ' · V _· V AAV A ` ` V ;?' V ·gA_iA ~Ajjgj;V_<¢""ggï;A«'·ïA;_A.#j;ï;e·Q'V'.AfAtï‘jVQ»‘A;»%;
A ` r A A ‘ ' *· A· .·,S" ~A Aw ,· . . : T;. =A·‘·‘A. §“.A·¤2· A Q ;;x‘;­ï:,·,;y.A ‘
J ` ‘ ‘ · ‘ A T- . ; ^ '.= Q ^ .‘ " ‘· ze`] ~· U * {A ‘ * :;­'c; ·· A;’·«2·,¢"‘.a-F‘A2`·;»:
A ·' ,_ ~ ‘ _V . ' A _ VV 1 3A L AV V A AAVAVVVV/A_ ­ ~,;VAA,;i’ Vg: A_ gg V V [A4 UV ,.A·_ »r»V«VVq eVV>V·CV;;`ëQ­V:V
A · V > V ­ A f A , A j _ V A AA E A ’_ ` ,V.A-*f‘A vl"0tA V V‘ A V«"Vv·.» «V’), ; _­ AV«¢_j·V_X·
~ ~ A A ; ~~ Vi 1> ‘ · « ' . A r‘ ~V‘ ­‘.fï«; · · A' |`» ’ .’ A *=­‘ ‘eA [Y i-Ag'? "P
~ , V ‘- - « _ ` J A . `. .' ‘ C 'L V ··.­* A . " A ‘<v r~ 1~` .A 3« ~A ' ·‘
A » ‘ _ V VA ­ ‘ A · _ ; A * A~ ·»· · y A 1 ` ‘ AM :­ .,~ ·§A;; ,,AA.·V<»;_¤ ,^;4A,,A, AV: !;Y.m,
A A . ‘· ‘ A ’A »=A«A 7 ~ A :A;A~1>1 ,"=‘ ­“·‘ ?J;;f;,';’· Sms, Uk,
A ‘ · , A · A ‘ A ~, [A ­r ` `Q ­ ·; E '( ‘ ` A` `~ ‘,·,.‘ ‘u§1,7‘ï; xy ·E•,‘!` "E [Y;-`
A A V AA , " A ` A Y * C , 4 AV AAA ’ Ax "“A >_ M "A‘:E¥~r· "­A24_ ~‘¤ï,’_ ·; ‘»'A»"ï `A
> " ' 1 ` ' <` ·. " ­ · « `*A ~' ~ AT ^ £·. · M, ;A_F? ’«,-,'*,¤’·` >ï{•),` A? {W"` V A? ‘»»‘!;,•~*
_ ' ‘ ` A A " · ‘ A , ‘:‘. A v A;.· AA:§­A ' A‘A‘ ­; ',V·'AF,r_' V V:V­=Va_’·,·f,V‘,_A­.­; »h
V Y _ , A­ Q ‘ ’~ A` ~ ; A S. Y V A, `V ·« A..· ,1 A`ï‘à€<;·’»,;‘·­A
^ _· A -A ·· V.V_ ­ ·r ~ ·»ï­ ‘ - ,« A- ;, J T1 .‘ ?AAv Ww
. , A ’ · . · A ·‘ · =“ ·, ’IA M "?rï·""':" »<;‘ ;m2A‘¥’
· V_ “ ‘ · = A ’_ ._ '· A VA A '­ {V ‘ VA _ tg .­ V "i_"A·C·l._·< Z;
A _ V , ; X · ‘· V- V _« V V I; ‘_« WAQ. -4; » _A ·’ï'·_’A~"_`VV'i y: n Ajtrt )‘,,Q`?*q·¤,
A V · A . A V A ‘ ­ · ’ A` ·· A· ‘;··AA’»»=, A V «AA·: Q ·.;Vt 71*-ä
» · A A ~ " .’ AA · · A * ~ A ,. · ·«'··’~: U ?"‘­»·`»/»“~Aï 1,.v
. * · ;>‘ =· ‘~A A- ·: w ‘Ay·,’ ’ «·· 9!­·> A '
" ` A ` . A ’ il.; ‘ A A QL ` ‘AïAï‘·‘ ?A1AA#V=A¤ .:­;~ A¤:T??°??CKié¢;
‘ ` ‘ A A « · " A ~ " . 3V c; V C :_‘*A» ï;';! jah «· I ~>"f»;r`»
` A AV · ‘ , , ­ , A " A Y r, .V,.‘.‘ Q,,,`·',`. ·A H-, '·" ' A,; `1` N; `ä "‘<
· , ^ _ ‘ A ‘A«­,<· A ’·~ A. "»;, L ,·, AA V A ‘«.« · ,.A;‘x»;ö‘
. V A A V V , V A V _ AKA, _V·A &V V V VAVVV V V , V,__.,` V V`),A,1g;V § _A,A_
~ ` A · = ` L` A · " Q 1* 1 MA A .l' . AA ~A·A "·;I`A «.`«,° =w -..A. <"$‘· 1* / A *: A
A » « · ~ . . ‘ ' ·· ·, "·-‘·­`·ï `“~` "¤`» ik "~ lï$·;·" ‘. “=A
A ` A ­:.V V ‘ . . ^‘ AA V . :"AA A· *¥`· M ` AV AIWA- .‘ A.a'7AA'
e V V V ‘ V A A ·V AA,V #· ·V·‘V V; ·, " _.AA_V‘ 2 ^ V 2 ‘ Vvy. AV ‘­;ff<‘_».Aï_·!¤ V·"T;ï1A,ë ,
* A · V 'A, ' . ’ A A ' * , ·" Av A? " ,,# ‘~`­' `»‘;A:‘:· ;‘­ , ·‘A~ MJ ^V .‘· «AF
* ‘ ` x A ­ A " AA ·‘ A· ‘ A ·1»i ·‘*.’·AA·L.‘X-¤ä <‘A·>.¤§~A · AA" »A­:= ‘
V A A A L i ·. A A V ·:Aï­·· A i' ·:=tt{‘ .· ‘A Af hw JW ;=.<·.
. A ’· ~ ‘ ·: . A A ·, », A A A AZ`; ·*·. ‘·¥_ ,I­;A.I,·ï:v_.,"A=*.­A # BA' ï"§¤, A> i,
- .· ‘ ·A A [ 4. ‘~ ·~ · ­; · ;‘ ·§Y·«« `·’%$9·«
~ A ‘ 4 . A ~ ’ ,· Ai A .­.·V,·_ `,V..,« ' ­,.* AJ, 1 ’·‘,A`·‘~
· ‘ ~ A · g ~ ' ` A ’ · ‘ fx ;<* X A 4 ...*‘.‘ * wik ‘~A‘ ‘«’ wk ·.[ '
' ` .` V A J ,` W A /7 ·‘ " °:· Liv A QV ·Y/· ‘!^·`y` ‘ F`? ­'ï·, ‘ LAJTJ · `,:£".,·;«`·E :¥ä‘A­·~·`
Y A Y » ' ‘ A . "A· ' ·"w ·"* '*_, A ·‘­`ï,-‘” J; ‘ä` i`·~
Y »A · ‘~;·A~;~·Lï~·,A A .·.VAAA-AA.·,A.
` V Y V ‘ · E . ­*‘ A .`=:·. ~«:”A ~‘ ~=A:·· ·.
V A AV j A A A1 ' ’«·; _'; x A QV A ig ,A;‘6··,_gV·~;·.·¥` ,‘V;:A." VV ;“_çf£;:A_'A
` V A ` A `* M ·"{= ,"` X? ` Y' ­ "> Aw. V’¤A ri'; `rl`?
‘ ·_ A ‘ 7 ' ` ­ V, ‘x A; V V_»V‘·‘·, ~A V,»JA AA`.; ( jJA>A) ' V'_ 'V» ;,;'­VVV·_`~V,,V ";VV VV
‘ ' ` _ · · Y ` · ` · , A ~ V · E · =;· AV *,Aj T ;A~AA£:`," ..'·V ·¤ë==ïA;A,A" ,
A _ · · · .€,,·.~ av L ··
. A AA ` ' V / ’ V `VV ­’ » *,A {AAW ‘·, »AxA*. - AAA.; ,-1 /V«
A A * A _ _A V «·~‘ _»A; ` `_“ " Vït ?;·v;;Y& A" _" -‘<A>·¤ '
A V A ` Y V' I ~ '«. A _, AqAA"_ ç / A AA~’ A:"¢‘_ ·A'~l·.V»ï­JF~’«A~·.. ;{‘§A=;`.-.A.· AA
A Y A · A -* ‘ f ·` `­"",' .,‘ ‘ A` V E mir =.·‘ A ,,A:~`» A 7;« ·A‘:‘ a ··
V V - · ­ · J ` ., A A ¢· A V Y.; A- 5; 1 ._ ‘; 5 ·­S4~; gz ‘·_], A,·A~_ZA A·.
« ·. · , A. ‘ A A‘ A .·=="· ‘ A.’f=’·;~= .4.’ ` A·;,ï#¢~7A:·>‘=ïïz:?~r· "
V V AA » 1 V·· ­ 1 V Ag '_V« V A; ‘ V M Vs ‘­{Vg;A`A‘­A_, _;#;,g V QA;" t ·.`_; ··;‘AV,V' Ac ·;­
V ` A 'L V AV`. »_A A A Y »’ · ~' Y F ?_ _·‘ V ,_ V ­ Qi «­ .,1 ~; 'ï` .·; A A »;Z' V Lj, V_<; A.; v °gA.,f' .‘
` A A V ` Z ‘· · V 4 * ` €·AV. JM ~ ' V,»¥1.€._ ·‘ ‘<~t¢ ~ A
V V V A · A A ` V ·V ~A` < `·« ·.·r;­1·;~« A ‘;,·£ A ­A;_ ,.A‘~,.a j. Ag Ax A~
A " ‘ · . ­ Y A "ï ’A`~)AAA[AA.» · ï·,‘·:¢·j‘?=; ·’ ··# A_
` A A A A` AV V V V _ ··A V A` ·` f ,`.»·_LV‘V;_ W "’·;¥` €ï`jV*;·A`·~g~_"L? :"‘·:fï­V` ä_V;·;A;A·/2/V.#
­‘ · V ’ ‘ A ’ ‘· -A · · ~. ~ zA A · A`. _.;:»_V= _;_V =,A,·y._ A~ A .·A
~ A · A ` A ‘ ~ A L ` A ’ iv A "", , · `V .T ' n ',·" 'A1 A; ‘¤ ·§~` ‘» "* ,‘·­€~ ‘
·· ~ V A A , .¥­A Y V · v' .‘•.L i· w AF. r { ‘ï‘~A1'=ï_·j’« ’AAA.·. ,
‘ ‘ ’ ~ 'V~ ~ V Vu ` V _` V j A - ‘; ` e . VA ·;,A;."Q j' Y A::‘ Y';. VW<;VA `­jA `_'~­. V»
A ` , ,‘ ` ‘·A · " .;.ï· V ‘ ~ .= · Y Q- ` in V ·¤I` ' s~"=‘Y"`€,ä:·".§ . {A `.
. V ·A ­ Y I Y « ‘ A ·A A, A ' A “' V A> Vr"`- .~ A«‘· ..«A<A;‘, "A
` ‘ V ~·^ - A A ' - ` «¤ · .A ’ ‘ L ~ ‘ "A: ­ 'G ·' » ~`
‘V VAAA Y ·~ AA ­ 4 Y V VV T V _ V =»· VV A _ A. · ,,;·«>;A5A ;rAV<VA
» A, A AA A A w ,4 V V . ·* · A ' ·' ‘ A "•·vA" A‘·'«
A A · A V _ V V ‘ ,_ _ M, ·­‘ AA AA _· ;».:A;A A ··
A · . . A, A ‘ A A . «A AA ·ï 1 "A V- · · A «’·’ ,1,: ‘ï·ï gti: "w ·
‘» ·· Y .‘ A ‘ > ~ ` _' .*3 ' A A:' ·,‘,i ,:"A _J*`Aw..' ‘
A`. , ­V _ ~ V V' *« V· A IV VV NV `V ' VA VV Xi ;_ ; ¢,A `A V;‘ ‘ `V « `<lA`­A
_ · A_ ‘_` · ~ A · A V A ~‘ ` ` ' 3 ‘JV V . x ¢ '_ »V ;A Vy-A_Aï·Q«g·`{Tg_‘ V
~ A · A A A, · - A V ‘> A A‘ »‘A.` .1f.·:’·€f".,·‘A ;-~‘A¤ J <­ .·
A ‘ _ V ~ =A A AV ‘ A ·. ‘A ‘ : r;l¢’ ·;AA kwça, ­; A·;‘·1,·;·A­£~'Tä·;£i‘
· « . ‘ A ·· A ~A ` ",.;~:rA ï· = ‘ ; YA T; .
VV ' A .¤ · . _._ « ’: A VA «?~ï A '. `.V· " V’;«ëï`_­ E " __ ; ·» AA ·AV _^?"‘j;A
;’ A A v :~ A V · " _ Z ~ . 4 A· ­,·ïi ‘ ,;·' A`5‘f'·A.A.·A nx xr :_¤`A"
V ` A ’ A M . ¤ V 'A ;A·¤‘ïAï' 3 ,,A ·5·_‘·ïg Ag!.
~ A ` " A ’ ‘ '_« - ` ·=AV’ ‘ ·¢ A ~A ,·~AA`.A£ ; ,‘ . -‘ A ·A«;»;·®A
~ ‘ · A «A .‘ ·A ‘ .- ' ~T A ~~ ·/e«A A·,
A ·A‘ ·’ ·. A .V A · Z: A = E V- A‘ @V ‘;1".*·<‘v·
A ~ A A 1 A { A .A M ‘ ‘ A. A ly ·‘·* ,‘=‘A ‘·~«
A V, · · A AV V A V ’ » ' . A «·~, A’A·4 _'= ··",A _·
Y . V V V V, , · _ V __ VAAA, AVA,,A_ · Z., A VA ‘:ïVVV,:V,j;’ , A‘~<VA
_ ~ A - ' ­A `· ‘ ’ A".Y‘· ~‘ · _‘ " ' ,‘ .”.;V' ·.A·I~‘·.'F#A Av A ‘A§‘A,;‘·TzA
A 4 V V A ` ~ V ‘ ` A ­,· A ' ‘ ` `·;` W`, Tlv A ­ A5.
A V V A - V _< V VV KJ · . ‘ x A _.* #· x` A { ?`_',~‘.‘­·A'-{A Aä)A'«A, L
A A · _ ­ V A AV · ­4` " A ·.VV f : "»`_`V^ ·« .~AV‘.` _'. V V;‘.­·`
A ` ‘ ··`.A ‘<Aï» ”‘ X' TF ‘ à' wi`
` » · ` ‘A ‘ ‘; ` A , ' ‘~ ` V ` ; A- A ·‘V·"‘a_r 'ïï A` i:__»:, ' 1'A.‘ ’°/, Y
’ ‘A A A ‘_ ‘ A ` A_ V A A `iA"‘Y " ‘A·¤‘~‘?· A ‘ `~­‘ *3 ::‘:‘·'
A · _ A‘ AA V `V>A;AJ ,3AV §A,¤> ~.«' .·., ,=. AA=.‘A’ï_ï
A _ A , ‘ ‘ . «‘ · .­w`ï­` ·‘* A? :·>w=.« 5·’ ‘
V A z A ‘ A A ;= ~AA · ;A VA A ~>’·‘
AV A ` · ‘A · V ' · ~ `YAA A ` `·, A `àï- · ·`•l A- ' A` LF: 'Y#"‘
_ A . _ V A V VA A »V A · A · A ~­.«;* A _A`­­A ·‘·« A
’ A ï A A ‘ A A» A aj A V A· ‘ A · _' ·`;ï=,`··‘ A Yi- `QA;
A > ‘ ' , V _ V ‘ . T I " _A VV _ `, _ ,•- AA 1 « ‘ °A A ‘V V Q ‘V V ’ VL A A , ;VgV ,§,‘A
A . A "V V _· ·· . ïA_.« ·‘·A A wu .· » · A `·:>~^l.ï$§A"
V · A V"`A V V 3 ‘ A ­ “ h ·A ‘ ~. V · ‘ % _· ,·' V» Z- €_' » V_ `AV AV., V
, V _ 1 ·« A A ~'· A ~ A_ _· ~AV V - j V .‘ . · { dl LA!
= « ‘, A A ‘ A A · · A ·. "A x .A A ;·V _· ‘ ïAf; ‘A Aw
' ‘ A A · ~g A A - .~ ­ ‘ `_.v . · AA A V _ AA ‘ 4 A
A A‘V ' A ` _ " V Ax ' A 1 A . V ‘ "V,' ~· `A?V V ~; ‘!`V ­ Ai"? _
A _ V yV ' VA _A, · V' 4 ‘;`·‘, AV V F3 ,«,AV'VV- « ' A ` ` «V v ` ‘ V
‘ » ‘ `A _ . ~ ` » V * A. A · ` _ . ·`A V, ' ·· _ .";V~` ‘ ws
*1 4 ` ` ` ‘ A J " . ` " ' J . A: VVA" E ' * · ` ·‘ A ·‘ A ",
‘ A A. « · n x ‘ `· A L `“: " AA A ·· "A ·, "*~ ‘­‘.A AA .‘AA
T · « ' A ‘ ·AA M';. · V V· · ­ ' gi <` A_=Ar.^· '«.
' ~ ~ , · · ` A» ~ ~ · 3. A · A ‘ · *~ A ·'_ .,'1AV‘ , fl"
· A _ ­ ·· A A _' ~AA V~>V VV A «. = A T‘._,=AsA AA_
A · _V . A A » A ~ 5_._ I AA A AA _A . _ V V ·A VVV .V A A
‘ - A V, V' S A'V ·‘ [ ‘ tf ~•· A A V_ V; _‘ ‘ •_ V A~
' A ‘ ` VA v` E ‘ ` " I ; ~ ä ` xV_ ` tr ` : ` I '